- Als je op onderstaand schema klikt, wordt het uitvergroot. Grijs is vv Gorecht, geel is vv Haren, groen zijn de open uren.

Trainingsrooster regulier 2021-2022

- Keeperstrainingen, zie: https://vvgorecht.nl/trainingsinformatie/2924-keeperstraining

- Voor de jeugd: Afmelding voor de training graag op tijd doorgeven per mail of telefoon aan de juiste trainer, zoals hieronder bij het team staat vermeld.

Dit trainingsrooster is tot stand gekomen in overleg met de hoofden jeugdopleiding, trainers, jeugdcommissie en technische commissie van de vv Gorecht.

Met vriendelijke groet namens de Technische commissie,

Thomas de Jong
Thomas de Jong

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop