In de maanden mei t/m juli gaan we weer aan de slag met het indelen van de teams voor het nieuwe voetbalseizoen.

Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat begin juli de (voorlopige) teamindelingen van zowel de selectie-, als de niet-selectie bekend zijn. In dit document worden de verschillende acties nader toegelicht. De selectie procedure van de JO11 t/m JO7 en de meidenteams wijkt enigszins af van de procedure bij de JO19 t/m JO13.

Inhoud

1. Informatie verzamelen over spelers (April en Mei)

2. Lijst met spelers voor selectietrainingen bespreken met trainersstaf (Mei)

3. Communiceren trainingsgroepen voor maand juni via website vv Gorecht (uiterlijk eind Mei)

4. Trainingen in nieuwe trainingsgroepen, selectietrainingen en oefenwedstrijden (6 juni t/m 6 juli)

5. Selectieteams vaststellen door trainersstaf voor JO9 t/m JO19 waar dat van toepassing is (uiterlijk eind juni)

6. Communicatie indeling naar selectiespelers en bedanken afvallers (uiterlijk eind juni)

7. Indeling overige jeugdleden in de niet-selectie teams door JC-coördinatoren (uiterlijk begin juli)

8. Publicatie (voorlopige) teamindelingen via website VV Gorecht (uiterlijk tweede week van Juli)

Informatie met betrekking tot trainingsrooster en trainingsgroepen voor de maand juni (punt 4):

 • Tot eind mei wordt er getraind volgens het huidige trainingsrooster.
 • Op maandag 4 en dinsdag 5 juni vinden er geen trainingen plaats; wellicht doen sommige teams dan nog mee met de beachweek op het Raadhuisplein
 • Op woensdag 6 juni starten de trainingen in de nieuwe trainingsgroepen en zijn er voor sommige leeftijdsgroepen selectietrainingen en oefenwedstrijden
 • Van 6 juni tot en met 6 juli wordt er getraind volgens een ander trainingsrooster; dat rooster wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt; het is een tijdelijk rooster, alleen voor die periode; het trainingsrooster voor het nieuwe seizoen wordt aan het begin van de zomervakantie gepubliceerd.

Van 6 juni tm 6 juli wordt er getraind in de nieuwe trainingsgroepen, dat betekent dat de kinderen doorschuiven naar de nieuwe leeftijdsgroep, als dat van toepassing is (zie overzicht geboortejaren en leeftijdscategorieën 2018-2019). Hieronder iets meer informatie voor de verschillende leeftijdscategorieën:

- JO-teams (Jeugd-Onder-teams) JO15 tm JO19:

 • Selectiegroep (waaruit 1e en 2e team per leeftijdsgroep wordt samengesteld): selectietrainingen en oefenwedstrijden; trainers bepalen de indeling van het eerste en tweede team
 • Niet-selectiegroep (overige teams per leeftijdsgroep): spelers trainen gezamenlijk; de coördinatoren uit de jeugdcommissie bepalen de indeling van de niet-selectieteams in overleg met de leiders

- JO-teams JO7 tm JO13:

 • De JO7 tot en met JO13 gaan per leeftijdsgroep in één groep trainen. Daaruit worden dan de teams ingedeeld in de maand juni.
 • De eerste twee teams van JO13, JO12, JO11, JO10 en JO9 worden door de trainers van de betreffende teams bepaald, de overige teams in die leeftijdscategorieën door de coordinatoren uit de jeugdcommissie.
 • De JO7 en JO8 teams worden door de coördinatoren uit de jeugdcommissie ingedeeld.

- MO-teams (Meiden-teams):

Per leeftijdsgroep wordt er getraind in één groep in de maand juni. Als er meerdere teams per leeftijdsgroep komen, wordt het eerste team selectieteam.

Toelichting overige punten

 1. Informatie verzamelen over spelers (April en Mei)
  In deze periode wordt door de trainersstaf informatie over de spelers verzameld. De informatie wordt op de onderstaande wijze verkregen (voor de leeftijdscategorieën waar dat van toepassing is):
  • Uit het spelersvolgsysteem (Talento)
  • Uit de op een andere wijze verkregen beoordelingen en waarnemingen
  • Uit het Intern trainersoverleg over de ontwikkelingen van selectiespelers.
  • Via aanbevelingen van de leiders, de leiders worden uitgenodigd hun waarnemingen te delen met de trainers en of de coördinatoren.
  • Alleen de selectietrainers en HJO bepalen de samenstelling van de selectietrainingen.

Vragen/opmerkingen/verzoeken over de indeling van de selectie-teams kunnen eerst besproken worden met de desbetreffende selectietrainer per leeftijdscategorie, indien er geen passend antwoord gegeven kan worden dan graag een mail sturen naar de aangegeven contactpersoon uit de technische commissie. Die persoon kijkt hoe er mee om wordt gegaan en geeft binnen 5 werkdagen antwoord.

Leiders van niet-selectieteams worden in mei gevraagd door de jeugdcoördinatoren op welke specifieke spelers er door de selectietrainers gelet kan worden.

 1. Lijst met spelers voor selectietrainingen bespreken met trainersstaf (3e week Mei)

De trainersstaf JO9 t/m JO19 bespreekt per speler wie in aanmerking komt voor selectietrainingen en eventuele oefenwedstrijden. De voorkeur voor de teamindeling voor volgend seizoen komt hier al in grote lijnen naar voren. De lijst met spelers (JO9 t/m JO19) wordt schriftelijk vastgelegd. De indeling wordt onderbouwd door op de eerder genoemde wijze verkregen informatie. Spelers van andere verenigingen die hebben aangegeven in het nieuwe seizoen bij Gorecht te willen spelen, mogen vanaf 1 mei op uitnodiging aan 3 tot 4 proeftrainingen deelnemen. Na afloop van de proeftrainingen horen deze spelers of ze “selectiewaardig” zijn en kans hebben om in een selectieteam te komen. Vervolgens gaan ook deze spelers, bij positief advies van de trainers van de desbetreffende leeftijdscategorie, meedoen aan de selectietrainingen en oefenwedstrijden. Vooraf worden er geen toezeggingen gedaan en garanties gegeven. Een plaats in de selectie wordt verdiend door te laten zien dat er sprake is van een toegevoegde waarde. Wanneer nieuwe spelers van andere verenigingen niet worden uitgenodigd voor de selectietrainingen, niet aan de eisen voldoen of er geen plaatsen meer beschikbaar zijn in de selectie(s), mogen ze altijd aan proeftrainingen deelnemen van niet-selectieteams.

 1. Communiceren/uitnodigingen voor selectietrainingen (uiterlijk begin juni)

De trainingsgroepen worden begin juni op de website gepubliceerd. Daar is dus ook te zien welke spelers/speelsters voor de selectieteams in aanmerking komen en welke spelers/speelsters bij de niet-selectieteams. De jongere leeftijdsgroepen en de meiden gaan in juni starten als één trainingsgroep per leeftijdscategorie, zoals hierboven vermeld.

Wanneer spelers nu bij een selectieteam voetballen en volgend jaar niet weer geselecteerd worden voor een selectieteam dan worden deze spelers door de hoofdtrainer actief geïnformeerd hierover via persoonlijk of telefonisch contact voordat de lijsten op de website worden gepubliceerd.

Bij de eerste training van de selectiegroepen krijgen de spelers een informatiebrief waarin de trainingsdata worden benoemd, uitleg over de selectieprocedure op basis van de trainingen en eventuele oefenwedstrijden en wat er van de spelers wordt verwacht.

Als trainers en/of leiders spelers uit een niet-selectieteam voordragen voor de selectie informeren ze de betreffende speler (en ouders/verzorgers) hier niet over. Alleen de trainersstaf bepaalt de selectie. Om teleurstellingen te voorkomen als de voorgedragen spelers niet worden geselecteerd is het verzoek om de voordracht dus niet kenbaar te maken bij de betreffende speler (ouders/verzorgers).

 1. Selectietrainingen en oefenwedstrijden (6 juni t/m 6 juli)

 2. Selecties vaststellen door trainersstaf voor JO9 t/m JO19 (uiterlijk eind juni)
  De selectieteams worden ingedeeld en lijsten met spelers per team opgesteld. Na deze stap worden de lijsten vastgesteld in samenspraak met de trainersstaf, Hoofdjeugdopleiding en eventueel coördinatoren per leeftijdsgroep. Onderstaande selectiecriteria houden wij vast bij de indeling van jeugdteams:
 • Kwaliteit; per linie/positie (techniek, tactiek, fysiek, snelheid en handelingssnelheid)
 • Gedrag; sociale vaardigheden, discipline, mentaliteit
 • Leeftijd; sociaal emotionele leeftijd
 • Kwantiteit; het aantal spelers beschikbaar binnen een leeftijdsgroep (selectietrainers mogen voor de selectietrainingen maximaal 18 spelers per elftal selecteren)
 • Vriendjes, vriendinnetjes; is aan de orde bij niet selectieteams
 1. Communicatie indeling naar selectiespelers en bedanken afvallers (eind Juni)
 2. Indeling overige jeugdleden in de niet-selectie teams door coördinatoren (uiterlijk begin Juli)
 3. Publicatie indelingen overige/niet selectieteams via website VV Gorecht (uiterlijk tweede week van Juli)

De teamindelingen worden op de website van Gorecht gepubliceerd.

 • De eventuele afvallers voor de selectie-teams worden door de trainers bedankt met een heldere en korte toelichting waarom ze niet tot de selectie kunnen worden toegelaten.
 • De afwijzing wordt doorgegeven aan de jeugdcoördinatoren en jeugdcommissie, zodat de spelers kunnen worden ingedeeld bij de niet selectie-teams.
 • Vragen over de indeling kunnen eerst overlegd worden met de hoofdtrainer per leeftijdscategorie, in uiterste gevallen kan de verantwoordelijke persoon in de Technische commissie geraadpleegd worden; hij bekijkt de vraag en antwoordt binnen 5 werkdagen.
 • Indeling overige jeugdleden in de niet-selectie teams wordt gedaan door de coördinatoren per leeftijdscategorie (uiterlijk begin Juli).

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshop

webshop