In de maanden mei t/m juli gaan we weer aan de slag met het indelen van de teams voor het nieuwe voetbalseizoen.

Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat begin juli de (voorlopige) teamindelingen van zowel de selectie-, als de niet-selectie bekend zijn. In dit document worden de verschillende acties nader toegelicht. De selectie procedure van de JO11 t/m JO7 en de meidenteams wijkt enigszins af van de procedure bij de JO19 t/m JO13.

Inhoud

1. Informatie verzamelen over spelers (April en Mei)

2. Lijst met spelers voor selectietrainingen bespreken met trainersstaf (Mei)

3. Communiceren trainingsgroepen voor maand juni via website vv Gorecht (uiterlijk eind Mei, begin juni)

4. Trainingen in nieuwe trainingsgroepen, selectietrainingen en oefenwedstrijden (6 juni t/m 6 juli)

5. Selectieteams vaststellen door trainersstaf voor JO9 t/m JO19 waar dat van toepassing is (uiterlijk eind juni)

6. Communicatie indeling naar selectiespelers (uiterlijk eind juni, begin juli)

7. Indeling overige jeugdleden in de niet-selectie teams door JC-coördinatoren (uiterlijk begin juli)

8. Publicatie (voorlopige) teamindelingen via website VV Gorecht (uiterlijk tweede week van Juli)

Informatie met betrekking tot trainingsrooster en trainingsgroepen voor de maand juni (punt 4):

 • Tot eind mei wordt er getraind volgens het huidige trainingsrooster.
 • Op maandag 4 en dinsdag 5 juni vinden er geen trainingen plaats. 
 • Op woensdag 6 juni starten de trainingen in de nieuwe trainingsgroepen en zijn er voor sommige leeftijdsgroepen selectietrainingen en oefenwedstrijden
 • Van 6 juni tot en met 6 juli wordt er getraind volgens een ander trainingsrooster; dat rooster wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt; het is een tijdelijk rooster, alleen voor die periode; het trainingsrooster voor het nieuwe seizoen wordt aan het begin van de zomervakantie gepubliceerd.

Van 6 juni tm 6 juli wordt er getraind in de nieuwe trainingsgroepen, dat betekent dat de kinderen doorschuiven naar de nieuwe leeftijdsgroep, als dat van toepassing is (zie overzicht geboortejaren en leeftijdscategorieën 2018-2019). Hieronder iets meer informatie voor de verschillende leeftijdscategorieën:

- JO-teams (Jeugd-Onder-teams) JO15 tm JO19:

 • Selectiegroep (waaruit 1e en 2e team per leeftijdsgroep wordt samengesteld): selectietrainingen en oefenwedstrijden; trainers bepalen de indeling van het eerste en tweede team
 • Niet-selectiegroep (overige teams per leeftijdsgroep): spelers trainen gezamenlijk; de coördinatoren uit de jeugdcommissie bepalen de indeling van de niet-selectieteams in overleg met de leiders

- JO-teams JO7 tm JO13:

 • De JO7 tot en met JO13 gaan per leeftijdsgroep in één groep trainen. Daaruit worden dan de teams ingedeeld in de maand juni.
 • De eerste twee teams van JO13, JO12, JO11, JO10 en JO9 worden door de trainers van de betreffende teams bepaald, de overige teams in die leeftijdscategorieën door de coordinatoren uit de jeugdcommissie.
 • De JO7 en JO8 teams worden door de coördinatoren uit de jeugdcommissie ingedeeld samen met de leiders van de huidige teams.

- MO-teams (Meiden-teams):

Per leeftijdsgroep wordt er getraind in één groep in de maand juni. Als er meerdere teams per leeftijdsgroep komen, wordt het eerste team selectieteam en deelt de trainer dat team in.

Toelichting overige punten

 1. Informatie verzamelen over spelers (April en Mei)
  In deze periode wordt door de trainersstaf informatie over de spelers verzameld. De informatie wordt op de onderstaande wijze verkregen (voor de leeftijdscategorieën waar dat van toepassing is):
  • Uit het spelersvolgsysteem (Talento)
  • Uit de op een andere wijze verkregen beoordelingen en waarnemingen
  • Uit het Intern trainersoverleg over de ontwikkelingen van selectiespelers.
  • Alleen de selectietrainers en HJO bepalen de samenstelling van de selectietrainingen.

Vragen/opmerkingen/verzoeken over de indeling van de selectie-groepen (indien van toepassing voor de leeftijdscategorie) kunnen eerst besproken worden met de desbetreffende hoofdtrainer per leeftijdscategorie, indien er geen passend antwoord gegeven kan worden dan graag een mail sturen naar de verantwoordelijke technische coordinatoren. Tot en met JO15 is dat Chris Gunnink (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), voor JO17/JO19 is dat momenteel de technische commissie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), voor de meidenteams Martin Bartels/Marcel Mooibroek (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Die persoon kijkt hoe er mee om wordt gegaan en geeft binnen 5 werkdagen antwoord.

 1. Lijst met spelers voor selectietrainingen bespreken met trainersstaf (3e week Mei)

De trainersstaf JO15 t/m JO19 bespreekt per speler wie in aanmerking komt voor selectietrainingen en eventuele oefenwedstrijden. De voorkeur voor de teamindeling voor volgend seizoen komt hier al in grote lijnen naar voren. De lijst met spelers (JO15 t/m JO19) wordt schriftelijk vastgelegd. De indeling wordt onderbouwd door op de eerder genoemde wijze verkregen informatie. Spelers van andere verenigingen die hebben aangegeven in het nieuwe seizoen bij Gorecht te willen spelen, mogen vanaf 1 mei op uitnodiging aan 3 tot 4 proeftrainingen deelnemen. Na afloop van de proeftrainingen horen deze spelers of ze “selectiewaardig” zijn en kans hebben om in een selectieteam te komen. Vervolgens gaan ook deze spelers, bij positief advies van de trainers van de desbetreffende leeftijdscategorie, meedoen aan de selectietrainingen en oefenwedstrijden. Vooraf worden er geen toezeggingen gedaan en garanties gegeven. Een plaats in de selectie wordt verdiend door te laten zien dat er sprake is van een toegevoegde waarde. Wanneer nieuwe spelers van andere verenigingen niet worden uitgenodigd voor de selectietrainingen, niet aan de eisen voldoen of er geen plaatsen meer beschikbaar zijn in de selectie(s), mogen ze altijd aan proeftrainingen deelnemen van niet-selectieteams.

 1. Communiceren/uitnodigingen voor selectietrainingen (uiterlijk begin juni)

De trainingsgroepen worden begin juni op de website gepubliceerd. Daar is dus ook te zien voor JO15 tm Jo17  welke spelers/speelsters voor de selectieteams in aanmerking komen en welke spelers/speelsters voor de niet-selectieteams. De jongere leeftijdsgroepen (JO13 en jonger) en de meiden gaan in juni starten als één trainingsgroep per leeftijdscategorie, zoals hierboven vermeld.

Wanneer spelers nu bij een selectieteam voetballen en volgend jaar niet weer geselecteerd worden voor een selectieteam in diezelfde leeftijdscategorie dan worden deze spelers door de hoofdtrainer actief geïnformeerd hierover via persoonlijk of telefonisch contact voordat de lijsten op de website worden gepubliceerd. Bij de overgang naar een nieuwe leeftijdscategorie ontstaat er een nieuwe situatie en geldt dit niet mede doordat er een nieuwe verdeling qua aantal selectie/niet selectiespelers moet plaats vinden op basis van het totale aantal spelers in de betreffende leeftijdsgroep. Spelers die nu bv. in de JO13-selectie (1e of 2e team) voetballen en overgaan naar de JO15, kunnen zowel in de JO15-selectie als de JO15-niet selectie terecht komen, mede afhankelijk van het totaal aantal spelers bij de JO15.

Bij de eerste training van de selectiegroepen krijgen de spelers een informatiebrief waarin de trainingsdata worden benoemd, uitleg over de selectieprocedure op basis van de trainingen en eventuele oefenwedstrijden en wat er van de spelers wordt verwacht.

 1. Selectietrainingen en oefenwedstrijden (6 juni t/m 6 juli)

 2. Selecties vaststellen door trainersstaf voor JO9 t/m JO19 (uiterlijk eind juni)
  De selectieteams worden ingedeeld en lijsten met spelers per team opgesteld. Na deze stap worden de lijsten vastgesteld in samenspraak met de trainersstaf, Hoofdjeugdopleiding en eventueel coördinatoren per leeftijdsgroep. Onderstaande selectiecriteria houden wij vast bij de indeling van jeugdteams:
 • Kwaliteit; per linie/positie (techniek, tactiek, fysiek, snelheid en handelingssnelheid)
 • Gedrag; sociale vaardigheden, discipline, mentaliteit
 • Leeftijd; sociaal emotionele leeftijd
 • Kwantiteit; het aantal spelers beschikbaar binnen een leeftijdsgroep (selectietrainers mogen voor de selectietrainingen maximaal 18 spelers per elftal selecteren)
 • Vriendjes, vriendinnetjes; is aan de orde bij niet selectieteams
 1. Communicatie indeling naar selectiespelers en bedanken afvallers (eind Juni)
 2. Indeling overige jeugdleden in de niet-selectie teams door coördinatoren (uiterlijk begin Juli)
 3. Publicatie indelingen overige/niet selectieteams via website VV Gorecht (uiterlijk tweede week van Juli)

De teamindelingen worden op de website van Gorecht gepubliceerd.

 • Vragen over de indeling kunnen eerst overlegd worden met de hoofdtrainer per leeftijdscategorie, in uiterste gevallen kan de verantwoordelijke persoon in de Technische commissie geraadpleegd worden; hij bekijkt de vraag en antwoordt binnen 5 werkdagen.
 • Indeling overige jeugdleden in de niet-selectie teams wordt gedaan door de coördinatoren per leeftijdscategorie (uiterlijk begin Juli).
 • Publicatie voorlopige indelingen jeugdteams op website, uiterlijk tweede week van juli. 

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshop

webshop