Gelukkig kunnen we weer beginnen, hieronder de informatie voor de A- (selectieteams) en B-categorie (rest vd teams).

Het onderstaande overzicht is een bewerking van: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/65800/het-vervolg-van-de-competities-we-mogen-weer. Zie deze pagina voor de complete tekst.

Twee seizoenen lang is de competitie niet uitgespeeld en is er geen promotie/degradatie op basis van een volledig seizoen geweest. Het doel voor de KNVB is om dit seizoen wel een eindrangschikking en een promotie/degradatie toe te kunnen passen op basis van sportieve prestaties. Het voetbal heeft echter in de categorie A langere tijd stilgelegen, hierdoor zijn reguliere speeldagen uit de eerste competitiehelft komen te vervallen. Daarnaast zijn er nog veel teams die nog wedstrijden moeten inhalen uit de eerste competitiehelft.

Er zijn ook nog veel onzekerheden ten aanzien van corona en mogelijke maatregelen die hiermee gepaard gaan. Om voldoende ruimte te hebben om de competities goed uit te spelen en met de mogelijke onzekerheden om te gaan, ziet de KNVB zich genoodzaakt om de competities in de verschillende categorieën aan te passen. Hieronder vind je een overzicht wat dit voor de verschillende categorieën betekent:

1. Bekervoetbal
Dit komt te vervallen, er wordt prioriteit gegeven aan het uitspelen van de competities.

2. Categorie A senioren mannen en vrouwen veldvoetbal
De KNVB heeft een besluit genomen over het vervolg van de competities in de categorie A senioren veldvoetbal. Er is gekozen voor het scenario om de opzet niet aan te passen en de competities volledig uit te spelen, inclusief de nacompetitie. De herstart is op 5 en 6 februari met een aantal inhaalwedstrijden uit de eerste competitiehelft. Halverwege maart volgt de tweede competitiehelft.


3. Categorie A jeugd veldvoetbal
Doelstelling voor deze competities is om op korte termijn tot afronding van de najaarscompetitie te komen. Voor komend weekend, 29 en 30 januari, zijn de eerste inhaalwedstrijden al ingepland en de wijze van afronden van de najaarscompetitie kan per competitie verschillen. Gezien de grote verschillen in aantal wedstrijden tussen de verschillende teams, zal de komende weken duidelijk worden, wanneer we concreet verwachten deze competities af te kunnen ronden.

Op basis hiervan kan dan worden bepaald hoe de voorjaarscompetitie kan worden vormgegeven. Naar verwachting zullen we medio februari (na het weekend van 12 februari) met nadere informatie komen over de opzet van de voorjaarscompetitie en de daaraan gekoppelde speeldagenkalender.

4. Categorie B veldvoetbal
Alle categorieën in het veldvoetbal (senioren, junioren en pupillen) gaan aankomend weekend 29/30 januari starten met het reguliere programma. De speeldagenkalender blijft voor deze categorie ongewijzigd.
- De wedstrijden die bij de pupillen eerder gespeeld hadden moeten worden in de 3de fase komen te vervallen.
- Inhaalwedstrijden voor de junioren en de senioren worden zoveel mogelijk gepland in inhaalweekenden om zoveel mogelijk de competities uit te spelen.

5. Wat mag er allemaal weer op het sportpark
- Publiek is weer toegestaan bij trainingen en wedstrijden tot maximaal 22.00 uur.
- Sportkantines mogen weer open, tot maximaal 22.00 uur.
- Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
Zie voor het volledige protecol van het sportpark, deze pagina: https://vvgorecht.nl/publicaties/2731-algemeen-corona-covid-19-protocol-sportpark-de-koepel

Met vriendelijke groet namens de mediacommissie,

Karel Holen
karelholen

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop