Stonden de bestuursvergaderingen in december in het teken van de algemene ledenvergadering, die van 18 januari was weer min of meer gewijd aan gewone bestuurszaken.

Overigens kijkt het bestuur met tevredenheid terug op die alv. Het eren van een aantal leden van verdienste, onder wie Lammert via een online-gesprek, bleek een schot in de roos. Daarnaast zijn de financien op orde en dat is in corona-tijd een dikke vette meevaller.


We merken als bestuur dat het onderhoud van de velden en dan met name van verlichting en vervaging van gras door kunstgras nog wel een aandachtspunt is. Jurgen moet met enige regelmaat bellen waar men blijft vanuit de gemeente.


Het wedstrijdprogramma kan pas de 29e januari worden hervat en dan alleen voor de B-categorie, afhankelijk van de ontwikkelingen op Omikrongebied. De A-categorie-elftallen hervatten de competities pas de tweede helft van februari .

Het jeugdtoernooi in de kerstvakantie is goed verlopen: 160 enthousiaste voetballertjes en voetballers vermaakten zich op De Koepel. Hulde Heta en Nienke!

Er komt een technisch beleidsplan voor de selectieteams met inbreng van beide trainers. In dat beleidsplan is ook aandacht voor het meiden- en damesvoetbal: nieuwe inbreng bij de trainers, nieuwe ambities, overleg, dat zijn de deviezen voor het meiden- en damesvoetbal bij Gorecht.

Bij de clubhuisactiviteiten is er sprake van een echte fysieke koekactie op 13 april, alweer afhankelijk van de ontwikkelingen op besmettingsgebied en van een ladies night.Nadere mededelingen volgen!

Het programmaboekje bij de wedstrijden van Gorecht 1 wordt vervangen door een programmaflyer, waarbij in de rust van de (thuis-)wedstrijden van het eerste een verloting van de sponsorprijzen met een echt loterijrad wordt gehouden.

Ten slotte: de scheidsrechtercommissie werkt aan een plan om te voorkomen dat de scheidsrechters op De Koepel vanaf de kant allerlei kritiek en erger worden toegeroepen. Met name voor de jonge scheidsrechters is het soms spitsroeden lopen.

Mede namens het bestuur (Mariska, Heta, Pieter, Frans, Jurgen en Thomas) vriendelijke groeten,

Martin de Bruijn (secretaris)

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop