Plaats van handeling: clubhuis vv Gorecht om 20.00 uur. U dient zowel een geldige ID- als Coranatoegangs-bewijs in bezit te hebben en u dient zich aan te melden bij de secretaris door dit formulier in te vullen en te versturen. Dit is verplicht.

De verplichte aanmelding gebeurd door hier te klikken, ook kunt u zich via dit formulier eventueel ook afmelden.

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de ALV van november 2020

4. Jaarverslag secretaris en commissies
    - Jaarverslag Mediacommissie: Verslag_Mediacommissie_2020-2021.docx

5. Financieel Jaarverslag 2020/2021

6. Verslag van de Kascommissie en d├ęcharge

7. Aanstellen nieuwe Kascommissie

Pauze

8. Begroting 2021/2022

9. Bestuurswisselingen. Aftredend en herkiesbaar zijn:
    - Pieter Steenbergen, penningmeester
    - Jurgen Hazewinkel, bestuurslid beheer
    - Frans Schmidt, wedstrijdsecretaris

10 2019/2020-2021 Lintjes regen: Kei trofee, lid v verdienste, Kanjers en speldjes

11 Rondvraag

12 Sluiting

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop