Achter de schermen zijn de trainers, HJO’s (Hoofden jeugdopleiding), Technische commissie en Jeugdcommissie druk bezig met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen.

Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat begin juli de teamindelingen van alle teams bekend zijn. In dit bericht worden de verschillende acties nader toegelicht. Let op: Door de coronacrisis wijkt de indelingsprocedure enigszins af van de procedure van afgelopen jaren.

Informatie met betrekking tot trainingen voor de maand juni:
- JO7 t/m JO13 trainen hele maand juni volgens het huidige trainingsrooster.
- MO11 t/m MO19 en JO15 t/m JO19 trainen de 1e week van juni volgens het huidige trainingsrooster.
- Vanaf 8 juni trainen MO11 t/m MO19 in de nieuwe leeftijdsgroepen. Nader informatie volgt nog.
- Vanaf 8 juni trainen alle huidige 1e jaars JO15 (geboren 2006) volgens aangepaste tijden en groepsindeling. Nader informatie volgt nog.
- Vanaf 8 juni beginnen de selectietrainingen voor de nieuwe JO17 t/m JO19 groep (geboortejaar 2005 t/m 2002). De spelers krijgen nog een uitnodiging. Deze trainingen vinden plaats op de trainingsmomenten van de huidige JO17 en JO19.

Toelichting
HJO’s en hoofdtrainers zijn er verantwoordelijk voor om alle informatie en kennis over alle spelers te verzamelen van zijn of haar leeftijdscategorie. De informatie wordt op de onderstaande wijze verkregen (voor de leeftijdscategorieën waar dat van toepassing is):

• Uit het spelersvolgsysteem (Talento)
• Uit de beoordelingen en waarnemingen van trainer/coaches
• Uit het intern trainersoverleg over de ontwikkelingen van spelers

Spelers van de JO7 t/m JO15 worden het hele jaar door getraind en bekeken door trainers en HJO. Periodiek is er een intern overleg met trainers over ontwikkelingen van spelers. Op basis van deze waarnemingen en ontwikkelingen worden de nieuwe indelingen gemaakt.

De trainersstaf van de JO17 t/m JO19 bespreekt per speler wie in aanmerking komt voor welke trainingsgroep en activiteiten die daar bij horen. De voorkeur voor de teamindeling voor volgend seizoen komt hier al in grote lijnen naar voren. De indeling wordt onderbouwd door op de eerder genoemde wijze verkregen informatie.
Spelers van andere verenigingen die hebben aangegeven in het nieuwe seizoen bij Gorecht te willen spelen, worden meegenomen bij het maken van de nieuwe teamindelingen. Om een beeld te krijgen van deze spelers, wordt aangeraden om een aantal trainingen mee te doen. Vooraf worden er geen toezeggingen gedaan en garanties gegeven.

Teams vaststellen en indelen
Het 1e en 2e team worden per leeftijdscategorie ingedeeld door de hoofdtrainer in overleg met de HJO. De overige teams en de JO7/JO8, worden per leeftijdscategorie samengesteld door leeftijdscoördinator in overleg met de HJO. Bij de overige teams kunnen persoonlijke wensen worden ingebracht. Het is niet altijd mogelijk dat deze wensen in vervulling worden gebracht.

Onderstaande selectiecriteria houden wij vast bij de indeling van jeugdteams:
• Kwaliteit; per linie/positie (techniek, tactiek, fysiek, snelheid en handelingssnelheid)
• Gedrag; sociale vaardigheden, discipline, mentaliteit
• Leeftijd; sociaal emotionele leeftijd
• Kwantiteit; het aantal spelers beschikbaar binnen een leeftijdsgroep
• Vriendjes, vriendinnetjes; is aan de orde bij niet selectieteams

De teamindelingen worden op de website van Gorecht gepubliceerd, uiterlijk op 4 juli.
Omdat ons uitgangspunt is om spelers op de juiste niveau met elkaar te laten trainen en spelen worden de teamindelingen in de winterstop geëvalueerd.
- Vragen/opmerkingen over de indelingen van de MO11 t/m MO19 aan de leeftijdscoördinatoren.
- Vragen/opmerkingen over de indelingen van de JO7 t/m JO19 uitsluitend per e-mail aan de HJO’s, anders worden ze niet in behandeling genomen.

Met vriendelijke groeten,

  onbekend persoon  martinbartels  marcelmooibroek  JantenCaat  HetaRantalahti
Martin de Veen
HJO JO17/JO19
Martin Bartels
HJO Meiden/damesteam
Marcel Mooibroek
HJO Meiden/damesteam
 Jan ten Caat
HJO JO7 t/m JO15
 Heta Rantalathi
voorzitter JC

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop