Nu voor de voorzittersvacature Mariska Sloot zich als kandidaat heeft gemeld, wil het bestuur graag het team weer completeren met een secretaris. Dan zijn we weer op volle sterkte om de ingewikkelde start van het seizoen 2020/2021 in te gaan en verder koers te zetten naar de toekomst.

Vandaar een herhaalde oproep voor deze vacature. In het kort kunnen we de werkzaamheden als volgt samenvatten:

-als lid van het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) bezig met de interne afstemming, korte-termijn-besluitvorming, de grote (beleids-)lijnen.
-als lid van het Algemeen Bestuur: voorbereiden en versturen agenda, notuleren, diverse overlegsituaties ( ad hoc en twee maal per jaar met alle commissies samen met de voorzitter)
-mailbox en Bestuursapp bewaken, mails intern evt. doorsturen of kort beantwoorden (dagelijkse korte check). Regiefunctie bij correspondentie divers (afstemming en hulp vanuit het DB)
-twee grote klussen, t.w. het wedstrijdsecretariaat en de ledenadministratie zijn uitbesteed aan andere vrijwilligers binnen de club. Incidentele bemoeienis.
-werkrelatie met de Mediacommissie
-externe contacten (vaak samen met DB leden) met gemeente, KNVB, andere clubs zoals Haren en Glimmen.

Tijdsbesteding is wisselend: soms een paar uur per week, soms 5 – 6 uur bij vergaderingen, of een twee jaarlijks overleg met alle commissies of de ALV. Je kunt veelal zelf je tijd indelen. Iedereen binnen het bestuur helpt elkaar als er pieken zijn.
Geinteresseerd? Neem dan contact op met bestuursleden Pieter Steenbergen, Frans Schmidt of Bauke van Stempvoort.

Voor aanvullende informatie over deze functie, klik HIER.

We zien graag uit naar jouw telefoontje!

Met vriendelijke groet namens het bestuur van v.v. Gorecht,

Bauke van Stempvoort (voorzitter.)
BaukeVanStempvoort

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshop

webshop