In de maanden mei t/m juli gaan we weer aan de slag met het indelen van de teams voor het nieuwe voetbalseizoen.

Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat begin juli de (voorlopige) teamindelingen van alle teams bekend zijn. In dit document worden de verschillende acties nader toegelicht. Let op: De indelingsprocedure van de JO7 t/m JO13 en de meidenteams wijkt enigszins af van de procedure bij de JO15 t/m JO19.

Inhoud

1. Informatie verzamelen over spelers

2. Lijst met spelers voor voorlopige teamindelingen bespreken met trainersstaf

3. Communiceren/uitnodigen voor trainingsgroepen in de maand juni (uiterlijk 3 juni)

4. Trainen in nieuwe groepen (3 juni t/m 27 juni)

5. Teams vaststellen en indelen JO9 t/m JO19 (eind juni)

6. Communicatie indeling naar spelers van het 1e en 2e team(eind juni)

7. Indeling overige jeugdleden in de overige teams door JC-coördinatoren (uiterlijk begin juli)

8. Publicatie indelingen overige teams via website V.V. Gorecht (uiterlijk begin juli)

Informatie met betrekking tot trainingsrooster en trainingsgroepen voor de maand juni (punt 4):

-        Tot eind mei wordt er getraind volgens het huidige trainingsrooster.

-        Op maandag 3 juni starten de trainingen in de nieuwe trainingsgroepen. Deze kunt u HIER vinden

-        Van 3 juni tot en met 27 juni wordt er getraind volgens een dit trainingsrooster. Het trainingsrooster voor het nieuwe seizoen wordt aan het begin van de zomervakantie gepubliceerd.

Van 3 juni t/m 27 juni wordt er dus getraind in de nieuwe trainingsgroepen, dat betekent dat de kinderen doorschuiven naar de nieuwe leeftijdsgroep, als dat van toepassing is (indeling 2019-2020). Hieronder iets meer informatie voor de verschillende leeftijdscategorieën:

JO-teams JO7 tm JO13:

 • De JO7 tot en met JO13 gaan per leeftijdsgroep in één groep trainen. Daaruit worden dan de teams ingedeeld. De eerste twee teams van JO9, JO10, JO11, JO12 en JO13 worden door de hoofdtrainers van de betreffende teams bepaald, de overige teams in die leeftijdscategorieën door de coördinatoren uit de jeugdcommissie in overleg met de HJO.
 • De JO7 en JO8 teams worden in overleg met de HJO door de coördinatoren uit de jeugdcommissie ingedeeld.

JO-teams (Jeugd-Onder-teams) JO15 tm JO19:

 • Er worden voorlopige indelingen gemaakt waarmee in de maand juni getraind wordt. De hoofdtrainer per leeftijdscategorie bepaalt de indeling van het eerste en tweede team.
 • De overige teams per leeftijdsgroep: spelers trainen gezamenlijk met hun nieuwe trainer(s); de coördinatoren uit de jeugdcommissie bepalen de indeling van de overige teams in overleg met de leiders en eventueel HJO.

MO-teams (Meiden-teams):

Per leeftijdsgroep wordt er getraind in één groep in de maand juni. Als er meerdere teams per leeftijdsgroep komen, wordt het eerste team selectieteam.

Toelichting

 1. Informatie verzamelen over spelers
  Hoofdtrainers zijn er verantwoordelijk voor om alle informatie en kennis over alle spelers verzamelen van zijn of haar leeftijdscategorie. De informatie wordt op de onderstaande wijze verkregen (voor de leeftijdscategorieën waar dat van toepassing is):
 • Uit het spelersvolgsysteem (Talento)
 • Uit de beoordelingen en waarnemingen van trainer/coaches
 • Uit het Intern trainersoverleg over de ontwikkelingen van spelers
 • Via mogelijke aanbevelingen van de leiders, de leiders worden uitgenodigd hun waarnemingen te delen met de trainers en of de coördinatoren
 1. Lijst met spelers voor voorlopige teamindelingen bespreken met trainersstaf

Spelers van de JO7 t/m JO13 worden het hele jaar door getraind en bekeken door trainers en HJO. Periodiek is er een intern overleg met trainers over ontwikkelingen van spelers. Deze waarnemingen en ontwikkelingen worden meegenomen tijdens het maken van de nieuwe indelingen. De spelers in deze teams en de meiden starten in juni als één trainingsgroep per leeftijdscategorie.

De trainersstaf JO15 t/m JO19 bespreekt per speler wie in aanmerking komt voor welke trainingsgroep en activiteiten die daar bij horen. De voorkeur voor de teamindeling voor volgend seizoen komt hier al in grote lijnen naar voren. De indeling wordt onderbouwd door op de eerder genoemde wijze verkregen informatie. Spelers van andere verenigingen die hebben aangegeven in het nieuwe seizoen bij Gorecht te willen spelen, worden meegenomen  bij het maken van de nieuwe teamindelingen. Om een beeld te krijgen van deze spelers, wordt aangeraden om vanaf mei een aantal trainingen mee te doen. Vooraf worden er geen toezeggingen gedaan en garanties gegeven.

 1. Communiceren/uitnodigingen voor trainingsgroepen in de maand juni (uiterlijk 3 juni)

De trainingsgroepen worden begin juni op de website gepubliceerd. Daar is dus ook te zien welke spelers/speelsters voor de welke trainingsgroep worden uitgenodigd. Alleen de trainersstaf bepaalt de trainingsgroepen. Dit op basis van verzamelde informatie wat in hoofdstuk 1 is omschreven. Vragen over deze indelingen kunnen altijd besproken worden met de hoofdtrainer van de desbetreffende leeftijdscategorie. De leeftijdsgroepen JO7 t/m JO13 en de meiden gaan in juni starten als één trainingsgroep per leeftijdscategorie, zoals hierboven vermeld.

Wanneer spelers momenteel in een 1e of 2e team voetballen en volgend jaar niet weer geselecteerd worden voor één van deze teams. Dan worden deze spelers door de hoofdtrainer actief geïnformeerd hierover via persoonlijk of telefonisch contact voordat de lijsten op de website worden gepubliceerd.

Bij de eerste training van het trainen in de nieuwe trainingsgroepen krijgen de spelers alle informatie van de hoofdtrainer over de laatste trainingsmaand juni.  

 1. Trainen in nieuwe groepen (3 juni t/m 27 juni)

Belangrijk om te weten is dat de indelingen van de teams en groepen niet samengesteld worden op basis deze trainingsmaand. Zoals eerder benoemd worden ontwikkelingen van spelers gedurende het seizoen in kaart gebracht(zie hoofdstuk 1). De maand juni kan voor trainers bruikbaar zijn om onbekende spelers of aangedragen spelers beter in beeld te krijgen.

Vragen/opmerkingen/verzoeken over de indelingen van de teams kunnen eerst besproken worden met de desbetreffende hoofdtrainer per leeftijdscategorie, indien er geen passend antwoord gegeven kan worden vindt er een overleg plaats met de HJO.

Leiders van niet-selectieteams worden in mei gevraagd door de jeugdcoördinatoren op welke specifieke spelers er door de selectietrainers gelet kan worden.

 1. Teams vaststellen en indelen JO9 t/m JO19 (eind juni)
  Het 1e en 2e team worden per leeftijdscategorie ingedeeld door de hoofdtrainer in overleg met de HJO. De overige teams en de JO7/JO8, worden per leeftijdscategorie samengesteld door leeftijdscoördinator in overleg met de HJO. Bij de overige teams kunnen persoonlijke wensen worden ingebracht. Het is niet altijd mogelijk dat deze wensen in vervulling worden gebracht. Onderstaande selectiecriteria houden wij vast bij de indeling van jeugdteams:
 • Kwaliteit; per linie/positie (techniek, tactiek, fysiek, snelheid en handelingssnelheid)
 • Gedrag; sociale vaardigheden, discipline, mentaliteit
 • Leeftijd; sociaal emotionele leeftijd
 • Kwantiteit; het aantal spelers beschikbaar binnen een leeftijdsgroep (selectietrainers mogen voor de selectietrainingen maximaal 18 spelers per elftal selecteren)
 • Vriendjes, vriendinnetjes; is aan de orde bij niet selectieteams
 1. Communicatie indeling naar spelers van het 1e en 2e team, bedanken mogelijke afvallers (eind Juni)
 2. Indeling overige jeugdleden in de overige teams door coördinatoren (uiterlijk begin Juli)
 3. Publicatie indelingen overige teams via website VV Gorecht (uiterlijk begin Juli)

De teamindelingen worden op de website van Gorecht gepubliceerd.

 • De eventuele afvallers voor het 1e en 2e team, worden door de trainers bedankt met een heldere en korte toelichting.
 • De afwijzing wordt doorgegeven aan de jeugdcoördinatoren en jeugdcommissie, zodat de spelers kunnen worden ingedeeld bij de overige teams.
 • Vragen over de indeling kunnen eerst overlegd worden met de hoofdtrainer per leeftijdscategorie, in uiterste gevallen kan de HJO en technische commissie geraadpleegd worden; hij bekijkt de vraag en antwoordt binnen 5 werkdagen.
 • Indeling van de spelers in de overige teams worden gedaan door de coördinatoren per leeftijdscategorie (uiterlijk begin Juli).

Met vriendelijke groeten,

hoofden jeugdopleiding Robbie Wentink (JO17/JO19), Martin Bartels/Marcel Mooibroek (Meiden/damesteams) en Chris Gunnink (JO7 tm JO15),

en jeugdcommissie vv Gorecht
 

 

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshop

webshop