Aanvang: 20.00 uur, plaats: Clubhuis v.v. Gorecht (bovenzaal).

Beste leden van v.v. Gorecht,

Het bestuur is bijzonder verheugd dat we een kandidaat secretaris hebben gevonden in de persoon van de heer Erik Koning. Erik is bereid om in de functie van secretaris het bestuur weer te completeren.

We hebben voor de benoeming daarom een vereiste extra algemene ledenvergadering uitgeschreven op vrijdag 26 april a.s. waarvoor het bestuur bij deze de leden uitnodigt. Tegenkandidaten kunnen tot 21 dagen voor de ALV schriftelijk aangemeld worden bij de voorzitter met daarbij een kandidaatstelling ondertekend door tenminste 15 leden (conform H.R. art 12).

De agenda:

1. Opening en mededelingen
2. Benoeming kandidaat secretaris Erik Koning tot secretaris
3. Rondvraag en sluiting.

Namens het bestuur,

Bauke van Stempvoor (voorzitter)
BaukeVanStempvoort

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshop

webshop