De koekaktie zal dit jaar gehouden worden op woensdag 17 april 2019.

Op de dag hebben we, naast de leiders en de kinderen, nog enige vrijwilligers nodig die overdag de koeken naar de wijken wil indelen .

Men kan zich bij mij opgeven.

Wat betreft  de indeling en de teams daarbij zal nog precies aangegeven worden wat de bedoeling is.

Het belangrijkste is dat de jeugd het alvast in hun agenda noteert dat men woensdagmiddag 17 april vrij moet houden.


Met vriendelijke groet,

 

Dick Jager

dickjager

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshop

webshop