Vrienden van V.V. Gorecht,

 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de Vriendenclub van de V.V. Gorecht. Deze Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 29 november 2013 om 20.00 uur in De Koepel.  

 Agenda:

  1.             Opening
  2.             Mededelingen en ingekomen stukken
  3.             Vaststelling van de agenda
  4.             Vaststelling van de notulen van de ALV 2012 *
  5.             Verslag over het jaar 2013
  6.             Verslag van de penningmeester over 2013 (inclusief verslag kascommissie)**
  7.             Wisseling in penningmeesterschap
  8.             Plannen voor 2014
  9.             Rondvraag
  10.           Sluiting en tijd voor een HAPJE EN EEN DRANKJE

Graag tot ziens op 29 november 2013 om 20.00 uur in ons clubhuis.

Namens de voorzitter,

(F.H.J. Jansen, secretaris).

* De notulen van de ALV 2012 zijn bijgevoegd als gebruik is gemaakt van uw mailadres. Is uw mailadres niet bekend bij het secretariaat, dan zijn de notulen bij deze brief gevoegd. Ook liggen de notulen - evenals het jaarverslag-  in de bestuurskamer ter inzage en worden ze na vaststelling op de site van V.V. Gorecht gezet onder tab Vriendenclub.

 ** Veel vrienden hebben de contributie van € 50 voor 2013 overgemaakt. Nog niet iedereen. Mocht het u zijn doorgeschoten: graag even nakijken en overmaken op banknummer 48.47.87.489 (let op: nieuw nummer) Bedankt!!

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshop

webshop