Sinds 2001 kent de V.V.Gorecht een Vriendenclub. In 2015 is de Vriendenclub verder gegaan als een zelfstandige vereniging met statuten en de Vriendenclub staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 63296152.

Het doel is ongewijzigd: een fonds te vormen en te beheren, waaruit betalingen kunnen worden gedaan voor activiteiten en voorzieningen, van de V.V.Gorecht, die het normale budget van deze vereniging te boven gaan en die passen binnen de doelstellingen van de voetbalvereniging.

De leden van de Vriendenclub voelen zich , om welke reden dan ook betrokken bij de V.V. Gorecht. Zij verklaren zich bereid om gedurende een periode van tenminste drie jaren jaarlijks een bedrag van € 50,= of meer in het fonds te storten. Voor het fonds heeft de Vriendenclub een eigen bankrekening: NL61RBRB0919107885 bij de Regiobank.

Over de besteding van de in het fonds gestorte gelden beslist het bestuur van de Vriendenclub, dat voor het gevoerde beleid verantwoording aflegt aan de ledenvergadering van de Vriendenclub. Deze ledenvergadering wordt tenminste éénmaal per jaar gehouden.

In de afgelopen jaren zijn er onder anderen bijdragen van de Vriendenclub geweest voor de inrichting van het nieuwe clubhuis, de aanschaf van een brandveilig archiefkast, de aanschaf van nieuwe jeugddoelen, het plaatsen van banken bij het puppyveld, de aanschaf van banken en tafels op het terras voor de kantine. Ook werden bijdragen gegeven voor het huren van bussen voor de supporters bij heel speciale wedstrijden.

Een speciale taak van de Vriendenclub is het beheer van het “Historisch archief” geweest. De Vriendenclub heeft na de kantinebrand, waarbij ook veel historisch materiaal verloren is gegaan, er voor gezorgd dat weer veel van dit materiaal, zoals de clubbladen, foto’s en krantenartikelen, beschikbaar werd. Al dit materiaal is nu keurig gerubriceerd en wordt bewaard in de speciale brandvrije kast in de bestuurskamer. Leden van de v.v. Gorecht kunnen dit materiaal inzien in overleg met het bestuur van de Vriendenclub. Dit historisch archief heeft ook ten grondslag gelegen aan het Jubileumboek, dat door de Vriendenclub is uitgegeven bij het 50-jarig jubileum van v.v. Gorecht. Van het jubileumboek zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar bij de secretaris tegen het gereduceerde tarief van € 12,50.

FritsKamminga fernandajansen RoelofVanDam

Frits Kamminga
Voorzitter
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fernanda Jansen
Secretaris
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Roelof van Dam
Penningmeester
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hierbij de info met betrekking tot de afgelopen ALV van de vriendenclub.

De vraag van de clubhuiscommissie aan de vriendenclub, om voor de leden een karaokeset aan te schaffen is ingewilligd.

Vrijdagavond 12 mei 2017 was er weer de jaarlijkse BARBECUE van de Vriendenclub van de V.V. Gorecht.

Vind hier de vastgestelde notulen van de ALV 2016 en het jaarverslag 1516 van de vriendenclub

Vrienden van V.V. Gorecht,

27 Mei 2016: Jaarlijkse BBQ van de vrindenclub van Gorecht

In het kader van het 50-jarig bestaan heeft de vriendenclub zich ingespannen voor een jubileumboek.

Lees hier het bericht daar over.

Vrienden van V.V. Gorecht,

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop