Op 28 oktober heeft het bestuur haar vergadertijd vooral besteed aan de voorbereiding van de Algemene ledenvergadering op 26 november. Mocht een lock down een fysieke vergadering in de weg staan, dan kunnen we als bestuur snel schakelen naar een digitale bijeenkomst.

Nadere mededelingen in de komende weken.

- De leden van vv Gorecht worden per mail en via de site uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering.

- Er is een team van de week aangewezen door de wedstrijdsecretaris om twee scheidsrechters te leveren voor het fluiten van pupillenwedstrijden. De leiders van de teams moeten dat communiceren met de wedstrijdsecretaris een week voor de wedstrijd, zodat de scheidsrechterscommissie dat woensdags op kan nemen in het rooster en kan publiceren op de site. In heel voetballend Nederland is de nood hoog als het om scheidsrechters gaat, dus: geef tijdig respons!

- Er ligt een prachtige presentatiegids in ons clubhuis en in andere clubhuizen in de regio, met dank aan een klein clubje mensen. Als bestuur zijn wij daar zeer content mee. Mooie voorkant, leuke inhoud.Voor de gids van volgend seizoen is de redactie uitgebreid met Frank Logjes en Mariska Sloot.

- Heel aards, maar goed voor het aanzicht van de speelvelden: er zijn nieuwe, uniforme hoekvlaggen besteld.

- De financien worden kundig beheerd door Pieter Steenbergen. Hij zal op de ALV 2021 een overzicht en een nieuwe begroting presenteren.

- De jeugdcommissie gaat in 2022 iets geheel nieuws doen: het houden van een jeugd algemene ledenvergadering! Wie weet, met heel veel goede ideeen.

- De technische commissie heeft de taken iets anders verdeeld. Ze is van plan om dit keer voor de kerstvakantie het trainingsrooster al aan te kaarten bij de betrokkenen. Verder zullen de gesprekken gevoerd worden met de trainers over verlenging van de contracten. Op 20 november zal er verder overleg zijn over de vrouwenelftallen.

- Vanuit de clubhuiscommissie komen jubelende geluiden: zeer geslaagde pubquiz, leuk barteam, mooie omzet!

Mede namens het bestuur (Mariska, Heta, Pieter, Frans, Jurgen en Thomas) vriendelijke groeten,

Martin de Bruijn (secretaris)

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop