In de TC vergadering van september zijn een aantal functies gewijzigd. De nieuwe taakverdeling is op de website te vinden onder Organisatie > TC:

https://www.vvgorecht.nl/organisatie/ts

Met vriendelijke groet,

Ben ter Veer (secretaris TC)
BenterVeer

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop