Hierbij de eerste nieuwsbrief namens het bestuur van VV Gorecht op regelmatige wijze. Na elke bestuursvergadering, ongeveer een keer per maand, zal deze brief namelijk berichten over de zaken die spelen binnen onze mooie club.

Een van de eerste berichten is zeer positief: ondanks de lockdowns en het uitvallen van de voetbalcompetitie, zijn vrijwel alle leden de club zeer trouw gebleven en hebben vrijwel alle leden hun financiele bijdragen voor het volle pond geleverd. Acties voor de club, zoals Oud Papier en Oud IJzer-inzamelingen en Rondje voor de Club zorgden ervoor, dat Pieter Steenbergen, onze penningmeester, die aanvankelijk zijn grote zorgen had, gisterenavond met een glimlach het punt Financiën op de agenda kon behandelen. Onze ledenadministrateur, Koen de Groote, kan ook een positief saldo melden. Natuurlijk zijn er overschrijvingen naar andere verenigingen, maar het aantal 6- en 7-jarigen en puppies overtreft alle verwachtingen. Aan ons als club, om ze de komende tijd iets moois te bieden!

Het trainingsschema heeft helaas heel wat voeten in de aarde gehad; dat is elk jaar puzzelen met een buurman die ook wil trainen op hetzelfde sportpark, soms gelijktijdig. Maandag 19 juli wordt het trainingsschema gepubliceerd. Het bestuur vindt, dat het komende jaren echt uiterlijk 1 juni rond moet zijn.

Als Groninger sportverenigingen zijn we in onderhandeling met de gemeente over het concept "Gelijk Speelveld". Dat houdt voor ons helaas in, dat we veel meer huur moeten gaan betalen voor het park. Wat we in ruil voor die huurverhoging terug krijgen, staat nog in de sterren geschreven: nieuwe kunstgrasvelden met ledverlichting misschien? Dat zou enorm schelen in de energierekening. Maar het bestuur rekent zich niet rijk: de gemeente loopt achter met een aantal zaken. We blijven jullie op de hoogte houden.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, de schoonmaakploeg, de scheidsrechters, de consuls, alle jeugdige trainers en hun coördinatoren, alle teamleiders krijgen een kleine vergoeding maar spenderen heel veel tijd in de vereniging. Dat verdient de allerhoogste lof en vergt een hele goede communicatie, per app, mail of mondeling. Er moet veel op elkaar afgestemd worden. Daarvoor is het bestuur aan het zoeken en lijkt daarin te slagen, naar een coördinator voor al die (semi-)vrijwilligers.

Tot slot van deze eerste nieuwsbrief: laten we ook om onze zieken denken. Lammert en Pieter (de verzorger van de eerste selectie) kampen met hun gezondheid. Ze willen er liever niet over praten, maar stellen andere manieren van aandacht zeer op prijs.

Fijne vakantie en tot eind augustus op De Koepel.

Mede namens het bestuur (Mariska, Heta, Pieter, Frans, Jurgen en Thomas) vriendelijke vakantiegroeten,

Martin de Bruijn (secretaris)

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop