PERSBERICHT d.d. 18 maart 2021: De drie voetbalclubs in de voormalige gemeente Haren, vv Glimmen, vv Haren en VV Gorecht, hebben de handen ineen geslagen tegenover de plannen van de gemeente Groningen om de sporttarieven te harmoniseren.

De clubs kijken tegen een forse huurverhoging aan tot wel 300%. Dit is op basis van kengetallen want de werkelijk huur kan nog niet berekend worden door de gemeente. De gemeente heeft in eerdere gesprekken met de clubs aangegeven dat het beleid voor Gelijk Speelveld niet op tijd klaar is om te worden ingevoerd bij de clubs uit de voormalige gemeente Haren. Gelijk Speelveld is een project van de gemeente Groningen om de ongelijkheid tussen vergoedingen, verantwoordelijkheden en de onduidelijkheid van eigendomssituaties bij de verschillende sportverenigingen recht te trekken en een Gelijk Speelveld te creëren. Ondanks dat de gemeente dit belangrijk vindt, geven ze in het raadsvoorstel aan niet alles tegelijkertijd te kunnen. Nu wel de huren drastisch verhogen en toch niet weten waar je aan toe bent, is echter onacceptabel voor de clubs.

Door een amendement te maken om het raadsbesluit aan te passen helpen ze de politiek in de gemeenteraad. Ook maakt men zo duidelijk dat het voorstel van het college aan de Raad wat hen betreft absoluut niet voldoet.

De clubs waren tevreden over de kwaliteit van het complex en de velden geboden door de voormalig gemeente Haren. De gemeente Groningen maakt alles duurder maar onduidelijk is of het daarmee per definitie beter wordt. Sinds de herindeling hebben de clubs te maken met forse lastenstijgingen door onder andere OZB verhogingen en extra kosten voor afval. De huren nu ook nog verhogen zonder dat duidelijk is wat het Gelijk Speelveld voor hen financieel gaat betekenen zou desastreus zijn. De clubs hebben immers ook al bijna een jaar te maken met enorme teruglopende inkomsten wegens corona.

De voorzitters van de clubs denken dat het aannemen van dit amendement de clubs én de gemeente zal helpen. De heer Hommes van vv Glimmen:” met dit amendement maken we het eerlijker voor de clubs, we willen dat de gemeente de verhoging pas vaststelt bij de bespreking van de komende begroting en pas als duidelijk is wat het Gelijk Speelveld voor ons gaat betekenen. We zien het liefst dat beide regelingen dan pas ingaan per 1 augustus 2022. Wij vragen hiermee niet meer geld ten opzichte van het voorstel van het college, wij vragen alleen een deugdelijk proces waarin niet alleen gekeken wordt naar de harmonisatie van de sporttarieven maar ook naar Gelijk Speelveld. Het is toch niet zo gek om eerst te praten over wat je krijgt voordat je gaat praten over wat je hiervoor betaalt?”

Met vriendelijke groet namens de drie verenigingen,

Mariska Sloot (voorzitter vv Gorecht)
MariskaSloot

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop