De afgelopen maanden hebben Bart ten Berge en ik voor onze studie (sportkunde aan de Hanzehogeschool) onderzoek gedaan binnen Gorecht.

Het doel van dit onderzoek was om de sterktes en zwaktes van de vereniging te vinden en uiteindelijk een adviesrapport op te stellen naar aanleiding van deze sterktes en zwaktes. Een onderdeel van dit onderzoek was de enquête onder de leden van de vereniging, die sommigen van jullie hebben ingevuld. Ook de resultaten van deze enquête zijn meegenomen bij het opstellen van het adviesrapport. Het adviesrapport is uiteindelijk gepresenteerd en goedgekeurd door het bestuur. Maar wat stond er precies in dit adviesrapport? En wat voor consequenties heeft dit voor Gorecht?

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het project Gelijke Kansen, geïntroduceerd door de KNVB in het seizoen 2018/2019, een kans is voor de vereniging om in te spelen op haar sterke punten en tegelijkertijd te werken aan haar mindere punten. Dit project houdt in dat de spelers in de leeftijdscategorieën O7 tot en met O10 op trainingen niet meer worden gerangschikt in (selectie)teams. Dus niet meer in bijvoorbeeld O10-1, O10-2, O10-3 etc. De naam van het project zegt het al, alle spelers zullen nu gelijke kansen krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat ze training zullen krijgen van dezelfde trainers (waarbij normaal het hoogste team de "beste trainer" krijgt). Ook krijgen alle spelers dezelfde faciliteiten tot hun beschikking.

Maar waarom is het zo belangrijk dat alle spelers gelijke kansen krijgen? Uitvoerig wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het erg moeilijk, zo niet onmogelijk is te voorspellen op jonge leeftijd (in de onderbouw), hoe "goed" een speler later wordt. De reden hiervoor is dat er talloze factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van een (jeugd)speler. Hierdoor is het oneerlijk om kinderen betere voorwaarden en faciliteiten te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Vanaf 22 maart zullen we bij Gorecht starten met de pilot Gelijke Kansen voor de leeftijdscategorieën O7 tot en met O10. Hierbij zullen spelers dus training krijgen van verschillende trainers en worden ze verdeeld over verschillende groepen (dus niet meer in hun vaste team). Op zaterdag tijdens de wedstrijden blijven deze teams wel intact.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan ten Caat (hoofd jeugdopleidingen), tel: 06 20019868

Met vriendelijke groet,

Gijs Tuinder (jeugdtrainer)

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop