Bij deze pilot Gelijke Kansen krijgen de spelers training van verschillende trainers en ook worden ze verdeeld over verschillende groepen (dus niet meer in hun vaste team). Op de zaterdagen, tijdens de wedstrijden, blijven de huidige teams overigens wel intact.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij Jan ten Caat, hoofd jeugdopleidingen, tel. (06) 20019868. Een toelichting op de pilot Gelijke Kansen en waarom deze pilot gehouden wordt, vind u hier.

Met vriendelijke groet namens de stuurgroep,

Nienke Jonker-Poesse (2e secr jc)
NienkeJonker

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop