In verband met de verscherpte coronavoorschriften heeft het bestuur besloten om de ALV digitaal te organiseren, dit met behulp van onze sponsor Silverstone Studio (gebruikmakend van Zoom). Ook is de agenda aangepast. De aanmeldingstermijn is reeds gesloten, u krijgt binnenkort informatie hoe de ALV digitaal bij te wonen.

In de vergadering uitleg over de aangepaste stemwijze: akkoord, tenzij niet akkoord, dan aangeven in de Zoom-chat. Het maximaal aantal deelnemers is 75. U ontvangt een instructiemail van Silverstone Studio met uitgebreide info met daarbij een link om deel te nemen.

Agenda
Vooraf: De kern van de wijzigingen betreft het tijdelijk schrappen van het uitreiken van onderscheidingen zoals de Kanjertrofee, de KEI-trofee en de Gorechtspeldjes. Op een nader te bepalen tijdsstip wil het bestuur in een persoonlijker setting, met meer sfeer, deze feestelijke momenten vormgeven.
  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen
      - Notulen ALV 09-11-2018
      - Notulen Extra ALV dd 26-04-2019
      - Notulen ALV 22-11-2019
  4. Jaarverslag secretaris en commissies (zie deze link)
  5. Financieel Jaarverslag 2019/2020 (toelichting ter vergadering)
  6. Verslag van de Kascommissie en d├ęcharge
  7. Aanstellen nieuwe Kascommissie
  8. Begroting 2020/2021 (toelichting ter vergadering)
  9. Bestuurswisselingen en bedanken overige vrijwilligers
      - Tussentijds teruggetreden bestuursleden tijdens voorbije seizoen: Erik Koning (secretaris), Gerwin Kedde (Beheer)
        en Pieter Boers (TC).
      - Aftredend: Bauke van Stempvoort (voorzitter). Voorstel om Mariska Sloot te benoemen in de functie van voorzitter.
        Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
      - Voor de vacature van secretaris heeft zich kandidaat gesteld: Martin de Bruijn.
        Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
10. Rondvraag
11. Sluiting

- Corona Aanwezigheidsregistratieformulier ALV dd 09-10-2020 (a.u.b. thuis invullen en uitprinten)
Jaarverslagen secretaris en commissies

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Bauke van Stempvoort (voorzitter)
PieterSteenbergen

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop