Dinsdag 7 juli a.s. komt het bestuur voor het laatst bijeen voor de zomervakantie. Daarna willen we via Sportlink een uitgebreide Nieuwsbrief versturen om iedereen te informeren over de afronding van dit seizoen en de start van het seizoen 20/21.

Hieronder staan de hoofdpunten die onderdeel zijn van deze Nieuwsbrief. Maar omdat er terecht al vragen komen over de traditionele seizoensafsluiting, willen we nu al jullie informeren over het besluit dat deze festiviteit dit jaar helaas niet kan doorgaan. Op een anderhalve-meter-feest zit niemand te wachten en het is ondoenlijk om dit te organiseren.

Wat wel vrolijk nieuws is, is de openstelling van de kantine per 1 juli a.s. met inachtneming van de 1,5 meter voor iedereen die 19 jaar is of ouder. Houd je aan de regels die overal op het sportpark en in het clubhuis aangeplakt zijn!
De Nieuwsbrief die dus na 7 juli wordt verstuurd, bevat o.a. de volgende onderwerpen:

1. Beƫindiging seizoen 2019-2020 en dank aan de vrijwilligers.
2. Vacatures binnen de club.
3. Aanpak opstart voor het seizoen 20/21 voor de Jeugd en de Senioren.
4. Openstelling clubhuis vanaf 1 juli en daarna.
5. Vooraankondiging ALV in oktober 2020.
6. Overige actuele zaken.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Bauke van Stempvoort (voorzitter)
BaukeVanStempvoort

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop