Er waren een paar heren die vonden dat er in Haren een zaterdagsport moest komen. Dat werd voetbal, in het Harener Weekblad werd er een stukje over geschreven. Er bleek veel belangstelling voor te zijn, zodoende werd in de week daarna het in het Harener Weekblad aangekondigd dat er een bespreking kwam in het Gorechthuis.

Ik ging er die dag ook heen, er waren al zo’n 30 personen aanwezig en er kwamen nog meer mensen bij. Uiteindelijk bleken er ongeveer 50 personen aanwezig te zijn, waarvan de meesten meldden lid te willen worden. Dit aantal was voldoende voor de KNVB, en zo konden de voetballers worden ingedeeld.

Het bestuur, dat eerst tijdelijk werd benoemd, werd gevormd door de heren Jan Hendrik Woldring (de vader van Jaap en opa van oa Anton), Eite Berens, Jan V. Jansen en Piet Vrieling. Omdat dit niet voldoende was, werd er gevraagd wie meerderjarig was. Ik (Melle de Groot) bleek de enige te zijn. Dus werd ik als bestuurslid toegevoegd. Later kwam daar Maarten Veenhuis bij. Er ging een schrijven naar de KNVB dat er een club in oprichting was en dat deze club vv Gorecht zou heten. Er werd een datum afgesproken om te vergaderen, in deze vergadering werden de eerste notulen geschreven. De KNVB was akkoord en het spel kon beginnen.

Via bank betalen was nog moeilijk dus gingen we langs de deuren om de contributie te innen. We gingen een balletje trappen in Appelbergen. De “Mosterdpot” heette dat toen.

197506 Gorecht E2 Oranje Nassau Glimmen Mosterdpot 1 197506 Gorecht E2 Oranje Nassau Glimmen Mosterdpot 2
De Mosterdpot aan de Hoge Hereweg tijdens het vv Glimmentoernooi in juni 1975 (Gorecht E2 - Oranje Nassau E?).
Ronald en Erwin Koeman hebben hier oa hun traptechniek ontwikkeld!

Om geld bij elkaar te krijgen, organiseerden we een feestavond met een tombola. De middenstand had ons met mooie prijzen goed bedeeld. De avond was een groot succes, ondertussen werden wij door de KNVB ingedeeld voor de competitie.
De vergaderingen waren altijd bij één van de bestuursleden thuis. Een clubhuis hadden we nog niet. De keer dat de vergadering bij mij thuis plaatsvond, vroeg iemand om 22.00 uur om de TV aan te zetten om te horen of er nieuws bij het Koninklijkhuis was. Het bleek dat prinses Beatrix net bevallen was van een zoon, waarop de heer Woldering zei: “Einde vergadering, we gaan naar mijn huis om dit te vieren”. Daar stond alles al klaar, waaronder Oranjebitter. Omdat de Oranjebitter zo vlug op was, ging snel iemand naar Geert en Willie Bonder om meer op te halen. Zij hadden namelijk een kantine op het sportveld en een café. We hadden veel lol. Op een gegeven ogenblik keek ik naar de klok en ik zag toen twee klokken. Ik dacht: “Dit is mis”. Maarten Veenhuis heeft mij toen naar huis gebracht. De volgende dag had ik een kater. Sindsdien heb ik nooit meer een kater gehad.

Mensen die ik mij herinner van Gorecht zijn: Piet Schieving, Roelof van Dam, Albert Jonker (vader van Kasper en opa van Bart), Hein Dijkema en jeugdlid Dick Jager.
Dit is een stukje geschiedenis van Gorecht. Ik ben nu 77 jaar en bij de oprichting was ik destijds 23 jaar.

Met vriendelijke groet,

Melle de Groot

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshop

webshop