Tot grote blijdschap van hemzelf, zijn familie en vrienden vernam onze oud-voorzitter Frits Kamminga dat hij koninklijk is onderscheiden voor zijn vele maatschappelijke activiteiten als vrijwilliger in Haren. Behalve zijn jarenlange inzet voor de club (naast voorzitter Gorecht, ook leider, trainer rest-senioren, en oud-voorzitter TC) moet zeker ook genoemd worden zijn betrokkenheid bij het 4 mei-comité in Haren, waar hij 15 jaar secretaris is en na 4 mei afscheid zou nemen. Op dit moment is hij voorzitter van de vriendenclub van vv Gorecht.

FritsKamminga

Zoals bekend verblijft Frits tijdelijk in een verpleeghuis om te herstellen van zijn hersenbloeding. Bij de uitreiking in deze bizarre coronatijd hadden zich veel familieleden en vrienden verzameld om een blije Frits achter het raam toe te zwaaien.

Van harte gefeliciteerd Frits met deze mooie en welverdiende blijk van waardering. Wij hopen dat dit een stimulans is voor je herstel en je terugkeer naar thuis.

Bauke van Stempvoort (voorzitter v.v. Gorecht)

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop