Onderstaand de agenda voor de komende ALV op vrijdag 22 november 2019. Deze vangt aan om 19.30 uur.

 1. Opening en mededelingen

2. Inleiding en route van de avond

3. Jaarverantwoording bestuur en commissies

4. Pauze

5. Vaststellen begroting 2019-2020

6. "Personele wisselingen"

7. Rondvraag

8. Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

Erik Koning
Secretaris vv Gorecht

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop