Presentatie leidersavond 5 september jongstleden

De presentatie van de leidersavond van afgelopen donderdag is te vinden op onze website onder het kopje documtatie: https://www.vvgorecht.nl/clubinformatie/downloads.

Dank aan een ieder die aanwezig is geweest.
Hier vind je de presentatie en kan iedereen nalezen wat er aan de orde is geweest, ook de leiders die niet aanwezig konden zijn.Bij de documentatie vind je ook de spelregels 4x4, 6x6, 8x8 en nu ook voor 11 tegen 11 (vers van de KNVB)!
Verder info over de rol van de ouder/verzorger, trainer/coach en spelbegeleider en de uitleg over de wedstrijdzaken app.
Daarnaast informatie van de KNVB over overtredingen binnen en buiten het speelveld.


Keeperstrainingen starten in de week van maandag 9 september: De trainingen zijn voor MO11, JO10 en ouder.

Geef het door aan je spelers/speelsters, de trainingen zijn open voor iedereen die (beter) wil leren keepen!
Het rooster kun je vinden op onze website: https://www.vvgorecht.nl/trainingsinformatie/587-keepers-en-hun-trainingen.


Teamfoto's
Zaterdag 21 en zaterdag 28 september worden er teamfoto's gemaakt door verschillende fotografen die bij de club zijn betrokken.
Houd er alvast rekening mee en laat voor de wedstrijd een teamfoto maken.
Meer informatie volgt op de website.
 
Week van de scheidsrechter, zaterdag 5 en zaterdag 12 oktober
De KNVB organiseert ieder jaar de week van de scheidsrechter.
Wij willen jullie als leiders vragen om op die zaterdagen bij je thuiswedstrijd op de Koepel even wat meer aandacht aan de scheidsrechter of spelbegeleider te besteden.
Bv. door de scheidsrechter even in het zonnetje te zetten door een klein applausje door de spelers/speelsters te laten geven voorafgaande of na de wedstrijd. Of door een kleinigheidje voor de scheidsrechter mee te nemen, bv. een reep chocolade.Voor vragen kunnen jullie altijd bij je leeftijdscoordinator terecht, de contactgegevens zijn natuurlijk te vinden op onze website:
We wensen jullie veel succes, maar vooral plezier, als leider of trainer/coach van je team!

Vriendelijke groet,
Peter Kerkhof/Karin de Jonge
(nieuwe/oude) secretaris jeugdcommissie vv Gorecht

PS dit bericht is zondag 7 september per mail aan alle jeugdleiders/trainers/coaches verzonden; hebt u deze mail niet ontvangen, kijk dan in uw spam-box!

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop