Wie wil deze taak op zich nemen?

 
* Secretaris is de spil in het algemeen (AB) en dagelijks bestuur (DB) (voorzitter, penningmeester, secretaris);
* Hij/zij bereidt de vergaderingen voor (10 x per jaar; 1 x algemene ledenvergadering);
* Contactpersoon voor KNVB, Gemeente, overige clubs; contact bestaat uit mailverkeer en verzorgt de overige communicatie van de club, samen met 
  de voorzitter.
* Maakt met DB en AB beleid en draagt zorg voor uitvoering ervan.
* Verbonden aan de Mediacommissie, maar deze commissie draait volledig zelfstandig.
* Het betreft hier geen overvolle taak: Ledenadministratie en Wedstrijdsecretariaat zijn ondergebracht bij andere bestuursleden/vrijwilligers.
 
Meedenken en - beslissen over voetbalzaken met name over meiden- en damesvoetbal? Het bestuur zou het fijn vinden wanneer meer vrouwen in het bestuur zitting willen nemen. 
 
Doe mee voor een periode van maximaal drie jaar  in het bestuur!
 
Met vriendelijke groet,
 
Secretaris vv Gorecht

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshop

webshop