Het bestuur ontving vandaag het trieste bericht dat Gerrit Mulder op 88-jarige leeftijd is overleden, de vader van Jack Mulder (voorzitter TC) was nauw betrokken bij de oprichting van onze club in 1965.

Voor zover bekend heeft hij niet in het bestuur gezeten, maar was hij een leven lang supporter van Gorecht.Zijn 4 zoons en een kleinzoon hebben allemaal het zwart-wit gedragen. Sinds 2011 was de heer Mulder lid van de Vriendenclub en was het afgelopen jaar nog regelmatig te zien langs de lijnen. Het bestuur en de leden van Gorecht wensen Jack en zijn familie sterkte toe in deze moeilijke tijden.

Namens het bestuur en de leden,

Bauke van Stempvoort (voorzitter.)
BaukeVanStempvoort

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshop

webshop