Dinsdag 6 februari j.l. is Bauke van Stempvoort benoemd als nieuwe voorzitter van vv Gorecht voor de termijn van 3 jaar.

Technisch voorzitter Frans Schmidt leidde de vergadering met maar liefst 4 agendapunten in en gaf na opening de leiding over aan Bauke. Deze stelde zich voor en gaf in grote lijnen aan hoe hij graag wil besturen. Het karakter van de vereniging moet bewaard en voortgezet worden, maar structurering en besturing aan de hand van korte en lange termijn plannen is ook nodig. Er waren 25 leden (inclusief bestuur) aanwezig om Bauke in te luiden. Die niet al te grote belangstelling geeft aan dat we ons best moeten doen om meer leden te betrekken bij het wel en wee van de club. Daarom was het derde agendapunt, het instellen van een denktank (of meerdere, zo bleek tijdens de vergadering) op het lijf geschreven van Bauke.
BaukeVanStempvoort

- Bauke van Stempvoort

Zo nu en dan met een aantal mensen (leden en nauw betrokkenen bij de club) de benen op tafel om creatief en effectief aan de slag te gaan met onze uitdagingen is een goede manier om het vereniging zijn, vorm te geven. Dit is een activiteit die we in de komende weken/maanden gaan opzetten. Hierover later meer. Hierna stelt Bauke zichzelf kort voor, zoals dat ook in het programmaboekje van 10 februari gebeurt

Mijn naam is Bauke van Stempvoort en ben sinds 6 februari voorzitter van deze mooie club Gorecht. Samen met mijn vrouw ken ik de club al bijna zeven jaar als regelmatige toeschouwer langs de lijnen van het eerste team omdat onze oudste zoon Remmert daarin speelt.

Ik heb een uitgebreid verleden met het besturen, coachen en organiseren, met name bij basketball (Celeritas-Donar) en parachutespringen (de voormalige NNPC op Eelde waar ik 5 jaar voorzitter was). Ik vind het heel boeiend om een derde sport aan mijn CV toe te voegen bij een club die ik al redelijk ken, te beginnen bij de sfeer en de vrijwilligers en .... de sport natuurlijk. Besturen kent basisvaardigheden die universeel zijn. Ik moet de komende maanden inzoomen op de specifieke details en uitdagingen waar de club voor staat. Daarnaast ben ik nog penningmeester van de stichting Exodus, die ex-gedetineerden ondersteunt en stimuleert om weer te integreren in de maatschappij, die vaak zo hard is en vol onbegrip. Een hele andere tak van sport maar allebei heel maatschappelijk relevant. Samen met het bestuur en de commissies hoop ik toe te werken naar een financieel gezonde club met een gedegen sportvisie die de toekomst aankan.

Met vriendelijke groeten,

Henk Vrieling (secretaris)
henkvrieling gastheer

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshop

webshop