Met enige vertraging maar zoals aangekondigd, wil het bestuur via deze Nieuwsbrief jullie informeren over de lopende zaken en vooral de opstart van het komend seizoen. Voor alles geldt: per week of maand kunnen coronamaatregelen wijzigen. Dat heeft gevolgen voor iedereen privé, maar ook voor alles wat de club organiseert. Raadpleeg deze zomer dus regelmatig de site of stuur een mailtje of app naar de juiste persoon.

1. Dank aan alle vrijwilligers en trainers
Geen Slotdag als feestelijke afsluiting van het afgelopen seizoen. Dus wil het bestuur vanaf deze plaats iedereen bedanken voor zijn of haar inzet voor de club. Leden en ouders van leden hebben zich weer van hun beste kant laten zien. Het is het cement van de club. We moeten zuinig zijn op ons kader. Het is een afgebroken seizoen voor iedereen, ook voor de vertrekkende trainer van ons vlaggenschip Robbie Wentink, die opgevolgd wordt door Hans van der Ploeg. De mooiste kantine van het noorden stond drie maanden leeg, gelukkig kon er na verloop van tijd wel weer getraind worden. Leden en vrijwilligers staan in de startblokken om er een mooi en “zo gewoon mogelijk” jaar van te maken.

2. Openstelling clubhuis komende tijd en sportpark na de zomerperiode begin augustus
Ons clubhuis is tijdens de zomervakantie op de zaterdagmiddag geopend van 13.00 u. tot 18.00 u. Toch nog een beetje een Derde Helft, MAAR WEL MET INACHTNEMING VAN DE 1,5 METER!

3. Start seizoen 20/21 voor de jeugd
Op 18 en 19 augustus start de jeugdcommissie het nieuwe seizoen traditioneel met startavond voor JO7 t/m J/MO13. Vanwege de corona maatregelen zal er een schema gemaakt worden waarin aangegeven wanneer welk team verwacht wordt en zal het programma daarop afgestemd zijn. Het schema zal half augustus gepubliceerd worden. Dus ook hier: houdt de site in de gaten!

4. Start seizoen 20/21`voor de senioren
Voor de start van het seniorenseizoen en mede omdat het coronaregime mogelijk nog weer wijzigt, is het advies om de eigen teamapp en de site van de club regelmatig te checken. De TC zal alle trainers op de hoogte houden van de ontwikkelingen en het nieuwe trainingsrooster.

5. Vacatures
Er zijn straks twee vacatures in het bestuur. Omdat per oktober de huidige voorzitter aftreedt, heeft zich als kandidaat gemeld Mariska Sloot. Tegenkandidaten dienen zich drie weken voor de ledenvergadering schriftelijk aan te melden bij het secretariaat. De tweede vacature is die van secretaris zoals al gemeld via de clubsite. Wie geïnteresseerd is en meer informatie wil over deze functie wordt verzocht contact op te nemen met de voorzitter, de penningmeester of de tijdelijk secretaris Frans Schmidt. Het zou mooi zijn als het bestuur in oktober weer op met volle kracht vooruit kan!

Belangrijke andere vacatures: allereerst de schoonmaakploeg (in ieder geval inzetbaar op de maandagochtend en tegen een kleine onkostenvergoeding). Als er geen extra mensen bijkomen kunnen we de huidige kwaliteit van clubhuis en kleedkamers niet meer garanderen. Dat moeten we niet laten gebeuren. Tot slot nog aandacht voor nieuwe gastheren en gastdames op zaterdagochtend en –middag. Vele handen maken licht werk.

6. Algemene Ledenvergadering op 9 oktober 2020
Zoals het er nu uitziet wordt het een 1,5 meter vergadering maar we passen ons aan als de voorschriften wijzigen. Alle commissies zijn al bezig met hun onderdeel van het Jaarverslag en het bestuur repareert binnenkort achterstallige werkzaamheden zoals het publiceren van oudere Jaarstukken en verslagen op de site. Met (tegen-)kandidaten voor een bestuursfunctie komen wij graag in gesprek. Indien iemand zich kandidaat wil stellen dient dat drie weken voorafgaande aan de ALV gemeld te worden bij het secretariaat, dat tijdelijk waargenomen wordt door Frans Schmidt.


Wie wat meer wil weten over alles wat te maken heeft met voetbalzaken in relatie tot de coronaperikelen, kan een en ander na zien op knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen. Fijne zomerperiode gewenst en tot in augustus. Blijf gezond!

Namens het bestuur,

Bauke van Stempvoort (voorzitter)

BaukeVanStempvoort

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop