Het bestuur vraagt jullie aandacht voor dit bericht

U vraagt zich wellicht af waarom een bericht hierover op de website van v.v. Gorecht verschijnt. In het hiernavolgende zullen wij proberen hierop een antwoord te formuleren.

Sinds enige jaren wordt er in de voetballerij de nodige aandacht besteed aan respect en sportiviteit op en rond de voetbalvelden. Dit gebeurt ook bij onze voetbalvereniging. Geprobeerd wordt om in voorkomende gevallen de ander er op te wijzen dat verbaal en/of fysiek geweld niet thuis horen op een sportcomplex.

In het algemeen wordt hierbij weinig aandacht besteed aan het gebruik van de social media, zoals bijvoorbeeld Facebook. Ten onrechte, want vaak genoeg worden misverstanden en vormen van miscommunicatie ‘voortgezet’ via de social media. Meestal op een onprettige en inadequate manier, die niet bijdraagt aan meer wederzijds begrip. Dit betreuren wij ten zeerste.

Nu kan een bestuur van een voetbalvereniging uiteraard niet voorschrijven wat een lid of supporter via de social media naar buiten brengt. Wat wij wel kunnen doen, is iedereen er op wijzen dat het gemakkelijk is om iets op een negatieve manier naar buiten te brengen, maar dat het terugdraaien daarvan daarentegen erg lastig is. Eens geschreven blijft geschreven, zullen we maar zeggen. En als er dan kwetsende dingen over een voetbalvereniging of betrokkene(n) bij deze voetbalvereniging zijn gezegd en geschreven, zoals recentelijk is gebeurd, dan zijn wij daar op z’n zachtst gezegd niet blij mee.

Ons uitgangspunt is dat elke trainer, elke speler en - nog belangrijker - elke vrijwilliger op zijn of haar manier zijn best doet om de v.v. Gorecht er op vooruit te laten gaan. Natuurlijk zijn er meningverschillen over de wijze waarop dit het beste kan gebeuren. Daarover zijn en blijven we altijd in gesprek. Zonder de illusie te koesteren dat die verschillen van inzicht voor eens en voor altijd zullen of kunnen worden opgelost.

Waar het bestuur van v.v. Gorecht hierbij aandacht voor vraagt, is om meningsverschillen naar elkaar uit te spreken; niet via de social media, liefst ook niet via de mail, maar gewoon onder 4 of zoveel meer ogen, of via een belletje. Houd het in een gesprek netjes qua taalgebruik, met respect voor elkaars standpunten en inzichten, en gebruik alsjeblieft geen krachttermen waardoor de ander zich gekwetst, beledigd of bedreigd zou kunnen voelen.

Wij willen hierbij iedereen oproepen ook de social media op een positieve manier te gebruiken, met respect voor de v.v. Gorecht, haar trainers, leden en vrijwilligers.

Namens het bestuur,
Jaap Jan Vels,
jaapjanvels

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop