VV Gorecht voorziet alle spelende leden van een wedstrijdtenue en een trainingspak en soms van een sporttas. Hiervoor wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Een spelend lid hoeft zelf alleen voetbalkousen aan te schaffen. Deze zijn in ons clubhuis te koop.
Het voetbaltenue, trainingspak (en evt. sporttas) blijven eigendom van de club.

 

 

Regels geldend bij het gebruik van de wedstrijdtenues en trainingspakken. 

 

  1. De kleding mag uitsluitend tijdens of rond een voetbalwedstrijd van vv Gorecht worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door de Jeugdcommissie.
  2. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.
  3. Zonder toestemming van de Jeugdcommissie mogen geen teksten worden aangebracht, zoals rugnummers, namen, emblemen en dergelijke.
  4. Na de wedstrijd dienen de shirts en broekjes bij de leider te worden ingeleverd. Deze controleert vervolgens of het wedstrijdtenue compleet is ingeleverd en deponeert de kleding binnenste buiten (zie wasvoorschrift) in de daarvoor bestemde kledingtas. Vervolgens wordt door de leider een speler of ouder van het team aangewezen die voor het wassen van de kleding zal zorgen. (Normaal gesproken is hiervoor een rooster gemaakt voor het gehele seizoen). Het trainingspak (en eventuele sporttas) wordt door de spelers mee naar huis genomen. De leider controleert als laatste of de kleedkamer leeg is.
  5. In de kledingtassen zitten wasvoorschriften die strikt dienen te worden opgevolgd. Indien door het niet in acht te nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen door de vereniging aansprakelijk worden gesteld.
  6. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan dan dient dit na afloop van de wedstrijd bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de kledingcommissie. Voor schade aan kleding die tijdens een wedstrijd is ontstaan zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
  7. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoeld, dient de leider dit direct na constatering te melden bij de kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
  8. Aan het eind van het voetbalseizoen, op een nader te bepalen moment, dient de leider er voor te zorgen dat de tassen met alle kledingstukken en toebehoren worden ingeleverd bij de kledingcommissie. Wanneer op dat moment blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er sprake is van niet gemelde schade, dan worden de daaraan verbonden kosten omet het betreffende kledingstuk te vervangen in rekening gebracht bij het betreffende team of bij de betreffende speler/speelster c.q. ouders/verzorgers. Een trainingspak vertegenwoordigt een waarde van ongeveer € 65,00, een shirt € 50 en een broekje € 15,00. Een sporttas kost circa € 40,00.
  9. De kledingstukken zijn genummerd en het is de bedoeling dat de leider bijhoudt welk nummer een speler gebruikt. De nummering mag niet worden verwijderd. Wanneer de nummering om wat voor reden dan ook loslaat dan dient dit gemeld te worden bij de kledingcommissie.
  10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 Vastgesteld door het bestuur dd. 14-8-2009; bijgewerkt met prijzen en invoering kledingbijdrage begin seizoen 2013-2014.

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop