Op de ledenvergadering van 24 oktober 2014 heeft de ALV een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld.

 

De laatste versie van statuten en huishoudelijk regelement zijn nu als volgt:

Statuten dd 12 oktober 1979

Huishoudelijk Reglement dd 24 oktober 2014

Namens het bestuur,
Jaap Jan Vels
jaapjanvels

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop