vv Gorecht hecht veel belang aan normen en waarden. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe respecteren we elkaar, niet alleen op het veld maar ook daarbuiten.

vv Gorecht heeft extra aandacht gegeven aan het thema 'Sportiviteit en Respect'. De komende jaren wordt dit verder geïntensiveerd door het sportbrede programma ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’. Via verschillende ondersteuningsprogramma’s en (bewustwordings)campagnes vragen wij aandacht voor meer sportiviteit en respect op en rond de velden. Wij willen ongewenst gedrag – en de negatieve beeldvorming daarover – bespreekbaar maken en positief veranderen. Iedereen die betrokken is bij een voetbalwedstrijd heeft invloed op een sportief verloop ervan.

 

Huisregels v.v. Gorecht

1 – Het gebruik van glaswerk buiten het clubhuis is niet toegestaan.

2 – Roken doen we altijd buiten.

3 – Drugsgebruik  is verboden op sportpark “De Koepel”.

4 – Geen alcoholgebruik onder 18.

5 – Frituurloket is geopend van 11:30h tot 18:00h.

6 – Laatste ronde om 18:45h (bij laatste wedstrijd van de dag om 17:00h geldt hiervoor 19:45h).

7 – Plaats fietsen, scooters en brommers in de daarvoor bestemde stallingen aan de noord- en zuidzijde van het sportpark, niet op het middenterrein.

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop