Dit document wordt op dit moment (november 2018) herschreven en wordt z.s.m. gepubliceerd. In dit statement wordt beschreven welke gegevens de club van de leden en de donateurs van vv Gorecht heeft en hoe de club die gebruikt.

Los daarvan gebruikt deze site Google Analytics. Dit heeft tot gevolgd dat:

- Google Analytics-cookies gebruikt
- De vv Gorecht hiertoe een bewerkersovereenkomst met Google heeft afgegesloten.

In deze overeenkomst is aangevenen dat

- Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd
- Het onderdeel "gegevens delen" is uitgezet
- Wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

ErikKoning  
Erik Koning
(bestuurs)secretaris