Plaatsing en nummering van de velden met daarbij de info voor spoedeisende hulp:
2017 plattegrond vv Gorecht incl veldnr en 112


Daarnaast heeft Jurgen Hazewinkel het onderstaande filmpje gemaakt van ons sportpark: