Op de onlangs gehouden ALV (november 2018) is besloten dat we een eerste stap willen zetten naar een rookvrij sportpark.

Vanuit leden en ouders kwamen namelijk al langere tijd geluiden dat de combinatie van sport en roken door publiek/ouders en spelers na de wedstrijd, een slecht voorbeeld is voor de jeugd. Het bestuur wil tijdens trainingen en wedstrijden iedereen oproepen om alleen te roken op het terras en dan niet vlak voor de ingang van het clubhuis. Dat willen we realiseren door elkaar er op een vriendelijke positieve manier op aan te spreken en te wijzen op het terras waar wel gerookt mag worden.
Uiteraard hebben wij onze buren op de hoogte gebracht van onze rookvrije initiatieven en de hoop uitgesproken dat zij meegaan in dit initiatief. De Koepel is een open sportpark, maar als gezamenlijke gebruikers kunnen we er een gezonder sportpark van maken. Succes kunnen we niet afdwingen wel stimuleren.

Namens het bestuur van v.v. Gorecht,

Bauke van Stempvoort (voorzitter)
BaukeVanStempvoort

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshop

webshop