Algemeen
Neemt u eens een kijkje op de rest van de website van VV Gorecht; dat is een prima manier om een indruk te krijgen van wat er zoal bij deze vooral gezellige en sfeervolle voetbalclub gebeurt. 

Kennis maken met vv Gorecht 
Voor de jeugd bestaat de regeling dat de jongens/meisjes eerst een paar keer gratis mee mogen trainen voordat ze besluiten lid te worden. We willen u wel vragen om hierover eerst contact te zoeken met de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie, en niet zo maar naar de training te gaan. De coördinator kan u alvast wat informatie geven en hij/zij kan de  trainer inlichten dat er een nieuwe jongen/meisje mee komt trainen. Hieronder kunt u zien bij welke leeftijdscategorie uw kind hoort, en bij de contactadressen van de jeugdcommissie ziet u wie de coördinator van die leeftijdscategorie is: jeugdcommissie

NB. Spelers die zich voor het nieuwe seizoen willen overschrijven naar vv Gorecht en mee willen doen met de teamindelingen vragen we om op tijd (april-mei) contact op te nemen. 

Leeftijdsgrenzen 2017/2018 (vastgesteld door de KNVB)

Geboortejaar Leeftijdsgroep
1999 - 2000              JO19/MO19                      
2001 - 2002 JO17/MO17
2003 - 2004 JO15/MO15
2005 - 2006 JO13/MO13
2007 - 2008 JO11/MO11
2009 - 2010  JO8 en JO9
2011 JO7

J = jeugd (jongens of gemengde teams); M = meiden

Jongens en meisjes van 4 en 5 jaar kunnen bij de puppies voetballen. Vanaf de leeftijd van 6 jaar kunnen zij doorstromen naar de JO7.

Contributie
De contributie is opgebouwd uit diverse onderdelen: 

  • ledencontributie gebaseerd op de leeftijdscategorie en of een lid spelend of trainend lid is; trainende leden die soms ook meedoen in de competitie zijn dan ook lid van de KNVB (vereiste)
  • gezinscontributie
  • en voor spelende leden tevens een bijdrage voor kleding- en materialen.

Hieronder worden deze onderdelen nader toegelicht.

De contributie wordt automatisch afgeschreven; aanmelden als lid bij vv Gorecht betekent dat u met automatische afschrijving akkoord gaat.

Gezinnen die moeite hebben de contributie op te brengen, kunnen contact opnemen met de penningmeester. We proberen een oplossing te vinden vanuit de gedachte dat iedereen moet kunnen voetballen als hij/zij dat wil! 

De ledencontributie ingaande seizoen 2018-2019 is als volgt:

Senioren 

 

€ 185,- *

Junioren JO19/MO19/JO17/MO17/JO15/MO15 (A/MA/B/MB/C/MC)

€ 160,- *

Pupillen JO13/MO13/JO11/MO11 (D/MD/E/ME) 

€ 145,- *

Pupillen JO9/JO8 (F) en minipupillen JO7

€ 130,- *

Clublid (donateur met stemrecht)           

€   60,-

Donateur 

€   45,-

Trainend lid senior

Trainend lid senior + op invalbasis spelend, dus ook lid KNVB

35+ lid

€ 155,-

€ 190,-

€ 190,-

Puppievoetbal 1e jaar incl shirt

€  25,-

Puppievoetbal 2e jaar

€  15,-

 * Naast contributie lidmaatschap wordt een bijdrage voor kleding/materiaal en gezinscontributie afgeschreven. Zie hieronder.

De ledencontributie wordt per halfjaar verrekend via automatische incasso, meestal in augustus en in januari van het betreffende seizoen.

Gezinscontributie
Ieder gezin/huishouden met leden die lid zijn van vv Gorecht is naast de gewone contributie ook gezinscontributie van € 60,- per jaar verschuldigd. De gezinscontributie wordt echter niet in rekening gebracht indien van een gezin/huishouden (minimaal) één lid een structurele taak voor de vereniging verricht, zoals bijvoorbeeld jeugdleider, gastheer/dame, scheidsrechter of kantinemedewerker zijn. Het rijden bij uitwedstrijden en het wassen van de clubtenues vallen hier niet onder.

Vaak zijn er wel vacatures die in aanmerking komen voor ontheffing van de gezinscontributie. Ook de activiteiten in dit formulier waar je je op kunt geven voor allerlei hand- en spandiensten staan veel functies waarmee je deze ontheffing kunt krijgen.

De gezinscontributie wordt geïnd in de maand december/januari. 

Kleding- en materialenfonds
In het seizoen 2012-2013 is het kledingfonds opgestart waarbij alle spelers in hetzelfde wedstrijdtenue spelen en allemaal hetzelfde trainingspak hebben. Ook wordt de kleding van de scheidsrechters, coaches, trainers en vrijwilligers betaald uit dit fonds. Op deze manier proberen we te bouwen aan een goede uitstraling. Door deze bijdrage heeft ieder spelend lid ieder seizoen een clubtrainingspak en een clubtenue voor de wedstrijddagen tot zijn/haar beschikking.  De regels omtrent het gebruik van de vv Gorecht kleding zijn vastgelegd in het kledingreglement.
Dit reglement vindt u onder deze link onder het kopje gebruikersovereenkomst.

Naast de kleding wordt de bijdrage ook benut voor de aanschaf van ballen, netten, opbergmaterialen, trainingsmaterialen. Ook hiervoor geldt dat ieder lid moet kunnen trainen en spelen met goed gekwalificeerd materiaal.

Ieder spelend lid is een bijdrage van € 40 per jaar voor het kleding- en materialenfonds verschuldigd. Deze bijdrage wordt aan het begin van het seizoen geïnd per automatische afschrijving. 

Clubkousen
Een nieuw jeugdlid krijgt na aanmelding een tas met trainingspak en een eerste paar clubkousen.
Senioren of jeugdleden die een paar nieuwe kousen willen hebben dienen de kousen zelf aan te schaffen en zijn verkrijgbaar voor € 12 per paar in het clubhuis aan de bar. 

Vrijwilligers dragen de club!
De vv Gorecht is een grote club en heeft daardoor veel vrijwilligers op allerlei terreinen nodig om de organisatie draaiende te houden.  Het bestuur prijst zich gelukkig dat we veel mensen bereid vinden een steentje bij te dragen. Ieder seizoen treden in deze groep echter de nodige wijzigingen op. Dat is de reden dat we na het aanmelden contact met u opnemen om te overleggen of u mogelijk ook een (deel van een) taak of functie op u wilt nemen naast uw lidmaatschap of als ouder van een kind dat lid is geworden.

Vragen

Voor vragen over de contributie, het kledingfonds of de gezinscontributie kunt u contact opnemen met de penningmeester van vv Gorecht (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Het rekeningnummer van Gorecht is: NL 24 ABNA 0449 1949 06.

Lid worden bij vv Gorecht
Heeft u of uw zoon/dochter besloten om lid te worden bij vv Gorecht en u/uw zoon/dochter heeft niet bij een andere vereniging gespeeld, vul dan dit formulier in:

knop Gorecht


Overschrijving naar vv Gorecht
Heeft u of uw zoon/dochter voorheen bij een andere voetbalvereniging gespeeld en is dit minder dan drie jaar geleden, dan moet er een overschrijving plaats vinden van die vereniging naar vv Gorecht. Tot april 2016 moest u daarvoor van de vorige vereniging overschrijvingsformulieren en andere zaken opvragen, maar sinds april 2016 kunnen overschrijvingen digitaal via Sportlink afgehandeld worden door de verenigingssecretaris van vv Gorecht. Hiervoor dient u/uw zoon/uw dochter zich aan te melden als lid bij VV Gorecht via het formulier. De verenigingssecretaris vraagt dan via Sportlink digitale overschrijving van de vorige vereniging naar vv Gorecht aan, waarna de vorige vereniging akkoord moet geven.

Voor overschrijving voor een nieuw seizoen (per 1 juli) moet de aanmelding bij vv Gorecht dan voor 10 juni binnen zijn. De verenigingssecretaris zorgt dan dat voor 15 juni alles met de vorige vereniging en de KNVB is geregeld.

Voor overschrijving tijdens het verenigingsjaar kunt u het beste eerst telefonisch contact opnemen met de ledenadministratie, dhr. Henk Vrieling, 06-14532313 of voor de jeugd met de leeftijdscoördinator in de jeugdcommissie, zie voor de contactgegevens: http://www.vvgorecht.nl/index.php/organisatie/19-jeugdcommissie

Opzeggen lidmaatschap van vv Gorecht
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging dient, schriftelijk, voor 1 juni plaats te vinden bij dhr. Henk Vrieling, ledenadministratie vv Gorecht.

Bij opzegging gedurende het seizoen gaat de afmelding in per 30 juni, men is dan nog tot het einde van het seizoen contributie verschuldigd, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden zoals bv. ziekte, langdurige blessure of verhuizing.

Het opzeggen van het lidmaatschap kan op twee manieren:

  • Per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Per post: Dhr. Henk Vrieling, Hemelrijk 2, 9753 KN Haren

Overschrijving van vv Gorecht naar een andere vereniging
Als je bij een andere vereniging gaat voetballen, dan moet er een overschrijving plaats vinden naar die andere vereniging. Per april 2016 kan dit digitaal via Sportlink geregeld worden. Je kunt je als lid aanmelden bij de nieuwe vereniging en via Sportlink wordt dan goedkeuring aan onze verenigingssecretaris gevraagd voor de overschrijving. Het is ook niet meer nodig om de spelerspas op te vragen en in te leveren bij de nieuwe vereniging.

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshop

webshop