Algemeen
U kunt zich aanmelden bij vv Gorecht via de aanmeldknop aan het einde van deze informatiepagina. Ook kunt u een kijkje nemen op de rest van de website van VV Gorecht; dat is een prima manier om een indruk te krijgen van wat er zoal bij deze vooral gezellige en sfeervolle voetbalclub gebeurt.

Kennis maken met vv Gorecht
Voor de jeugd bestaat de regeling dat de jongens/meisjes eerst een paar keer gratis mee mogen trainen voordat ze besluiten lid te worden.

Voordat uw kind kan komen proeftrainen dient u eerst contact op te nemen met de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie. Hij of zij kan u informeren over de mogelijkheden. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om op eigen gelegenheid naar een training te gaan of om met een vriendje of vriendinnetje mee te komen zonder dat er contact is geweest met de leeftijdcoördinator. 

De coördinator kan u alvast wat informatie geven en hij/zij kan de trainer inlichten dat er een nieuwe jongen/meisje mee komt trainen. Hieronder kunt u zien bij welke leeftijdscategorie uw kind hoort, en bij de contactadressen van de jeugdcommissie ziet u wie de coördinator van die leeftijdscategorie is: jeugdcommissie.

NB. Spelers die zich voor het nieuwe seizoen willen overschrijven naar vv Gorecht en mee willen doen met de teamindelingen vragen we om op tijd (april-mei) contact op te nemen. Stuur een mail naar de leeftijdscoordinator, zie de contactgegevens die vermeld staan bij de jeugdcommissie.

Leeftijdsgrenzen 2021/2022 (vastgesteld door de KNVB)

Geboortejaar Leeftijdsgroep*
2002 en eerder senioren/dames (11-tal of 35+ als 7-tal)
2003 - 2004 JO19/MO19 (11-tal)
2005 - 2006 JO17/MO17 (11-tal)
2007 - 2008 JO15/MO15 (11-tal)
2009 jeugd JO13 (11-tal of 8-tal)
2009-2010 meiden MO13 (11-tal of 8-tal)
2010-jeugd JO12 (8-tal)
2011-jeugd JO11 (8-tal)
2011-2012 meiden MO11 (8-tal)
2012-jeugd JO10 (6-tal)
2013-jeugd JO9 (6-tal)
2014-jeugd JO8 (6-tal)
2015-jeugd JO7 (4-tal)

*J = jeugd (jongens of gemengde teams); M = meiden

- Jongens en meisjes van 4 en 5 jaar (2016 en 2017) kunnen bij de puppies voetballen. Voor meer informatie over de puppies, zie: puppievoetbal

- Vanaf de leeftijd van 6 jaar kunnen zij doorstromen naar de JO7.

Contributie
De contributie is opgebouwd uit 3 onderdelen: 

  1. ledencontributie gebaseerd op de leeftijdscategorie en of een lid spelend of trainend lid is; trainende leden die soms ook meedoen in de competitie zijn dan ook lid van de KNVB (vereiste)
  2. gezinscontributie
  3. en voor spelende leden tevens een bijdrage voor kleding- en materialen.

De contributie wordt automatisch afgeschreven; aanmelden als lid bij vv Gorecht betekent dat u met automatische afschrijving akkoord gaat. De betaling van de contributie kan in 2 termijnen betaald worden (in september en januari) of in 10 termijnen ( september t/m juni). Opgave voor de 10 termijnen incasso kan tot 1 september van elk seizoen.
Gezinscontributie word apart geïnd buiten alle incasso’s om. Meestal in de maand april van het seizoen.

Hieronder worden de 3 genoemde onderdelen nader toegelicht.

Gezinnen die moeite hebben de contributie op te brengen, kunnen contact opnemen met de penningmeester. We proberen een oplossing te vinden vanuit de gedachte dat iedereen moet kunnen voetballen als hij/zij dat wil! Gorecht heeft ook een overeenkomst met de Stichting Leergeld die hierin kan bijdragen. Meer informatie hierover vindt u HIER.

1. De ledencontributie ingaande seizoen 2020-2021 is als volgt: NB-Tabel is onder constructie !!!!

  Maand Half jaar Jaar

Senioren regulier

€ 19,-* € 95,-*

€ 190,- *

Senioren G-voetbal € 18,50 € 92,50 € 185,-

Junioren JO19/MO19/JO17/MO17/JO15/MO15

 € 16,50*  € 82,50*

€ 165,- *

Pupillen JO13/MO13//JO12/JO11/MO11/JO10  

€ 15,- *  € 75,-*

€ 150,- *

Pupillen JO9/JO8 en JO7

 € 13,50*  € 67,50*

€ 135,- *

Clublid (donateur met stemrecht)           

- -

€   60,-

Donateur (zonder stemrecht)

- -

€   45,-

Trainend lid senior

Trainend lid senior + op invalbasis spelend, dus ook lid KNVB

35+ lid

45+ lid

Trainend lid junior

€ 15,50

€ 19,-

€ 19,-

€ 19,-

€ 13,-

€ 77,50

€ 95,-

€ 95,-

€ 95,-

€ 65,-

€ 155,-

€ 190,-

€ 190,-

€ 190,-

€ 130,-

Puppievoetbal 1e half jaar incl. shirt

- €  25,-

-

Puppievoetbal 2e half jaar

- €  15,-

-

Kleding- en materiaalfonds € 4,- € 20,-  € 40,-

*Naast contributie lidmaatschap wordt een bijdrage voor kleding/materiaal en gezinscontributie afgeschreven (zie tabel). Zie hieronder voor de uitleg.

2. Gezinscontributie en vrijwilligers: Vrijwilligers dragen de club!

De vv Gorecht is een grote club en heeft daardoor veel vrijwilligers op allerlei terreinen nodig om de organisatie draaiende te houden.  Het bestuur prijst zich gelukkig dat we veel mensen bereid vinden een steentje bij te dragen. Ieder seizoen treden in deze groep echter de nodige wijzigingen op. Dat is de reden dat we na het aanmelden contact met u opnemen om te overleggen of u mogelijk ook een (deel van een) taak of functie op u wilt nemen naast uw lidmaatschap of als ouder van een kind dat lid is geworden.

Ieder gezin/huishouden met leden die lid zijn van vv Gorecht is naast de gewone contributie ook gezinscontributie van € 60,- per jaar verschuldigd. De gezinscontributie wordt echter niet in rekening gebracht indien van een gezin/huishouden (minimaal) één lid een structurele taak voor de vereniging verricht, zoals bijvoorbeeld jeugdleider (maximaal twee leiders per team), gastheer/dame, scheidsrechter of kantinemedewerker zijn. Het rijden bij uitwedstrijden en het wassen van de clubtenues of een functie waar een vergoeding tegenover staat, vallen hier niet onder.

De Gezinscontributie is bedoeld om het vervullen van een vrijwilligerstaak te stimuleren. Vervul je een aangewezen taak als vrijwilliger dan ben je vrijgesteld als gezin of als seniorlid van het betalen van dit contributiedeel.
Jeugdleden t/m JO19 en MO19 vallen onder de gezinscontributie.
Seniorenleden betalen de Gezinscontributie ook, al zou het hier duidelijker zijn voor individuele senioren zonder gezin, dat er een andere naam aan wordt gegeven, bijvoorbeeld een Niet-vrijwilligerstoeslag.

Vaak zijn er wel vacatures die in aanmerking komen voor ontheffing van de gezinscontributie. Ook de activiteiten in dit formulier waar je je op kunt geven voor allerlei hand- en spandiensten staan veel functies waarmee je deze ontheffing kunt krijgen.

Campagne vrijwilligers

Het bestuur van de vv Gorecht is van mening dat we al geruime tijd een organisatiegrootte hebben bereikt dat meer vrijwilligers nodig zijn. Gelet op de vacaturelijst is dit bestand niet op orde. Reden waarom nieuwe leden of ouders van leden met klem zal worden gevraagd welke vrijwilligersrol men op zich zal nemen om de club in al haar facetten te laten voort bestaan. Voor hen die al langer lid zijn zal ook een wervingscampagne van start gaan, sterker nog, die is met de wervingsactie langs de velden al begonnen. We zijn blij dat hier een positieve respons op kwam, maar het is helaas nog niet genoeg. Voor de goede orde leggen we nog eens uit dat vrijwillig(heid) bij de vv Gorecht betekent dat je een taak vervult waar niet voor betaald wordt.
De categorie trainers is in die zin geen groep van vrijwilligers, reden waarom de gezinscontributie wel zal worden berekend. Een jeugdtrainer verdient, maar de ouders/verzorgers betalen dan (juist doordat de trainer verdient) toch de gezinscontributie, tenzij ouder of verzorger zelf een vrijwillige taak (dus niet betaald) op zich neemt. In de loop der tijd is de opvatting dat betaalde vrijwilligers onder de vrijstelling van gezinscontributie vielen en daar hebben we als bestuurders soms ook niet consequent in “bestuurd”. Dit is, naast het tekort aan vrijwilligers, de reden dat we de regels nog eens duidelijk willen herbevestigen en vervolgens zullen toepassen.


3. Kleding- en materialenfonds
In het seizoen 2012-2013 is het kledingfonds opgestart waarbij alle spelers in hetzelfde wedstrijdtenue spelen en allemaal hetzelfde trainingspak hebben. Ook wordt de kleding van de scheidsrechters, coaches, trainers en vrijwilligers betaald uit dit fonds. Op deze manier proberen we te bouwen aan een goede uitstraling. Door deze bijdrage heeft ieder spelend lid ieder seizoen een clubtrainingspak en een clubtenue voor de wedstrijddagen tot zijn/haar beschikking. De regels omtrent het gebruik van de vv Gorecht kleding zijn vastgelegd in het kledingreglement.

Dit reglement vindt u onder deze link onder het kopje gebruikersovereenkomst.

Naast de kleding wordt de bijdrage ook benut voor de aanschaf van ballen, netten, opbergmaterialen, trainingsmaterialen. Ook hiervoor geldt dat ieder lid moet kunnen trainen en spelen met goed gekwalificeerd materiaal.

Ieder spelend lid is een bijdrage van € 40 per jaar voor het kleding- en materialenfonds verschuldigd. Deze bijdrage wordt aan het begin van het seizoen geïnd per automatische afschrijving.

Clubkousen
Een nieuw spelend jeugdlid krijgt na aanmelding een tas met trainingspak en een eerste paar clubkousen. Jeugdleden die een paar nieuwe kousen willen hebben dienen de kousen zelf aan te schaffen en zijn verkrijgbaar voor € 7,00 per paar in het clubhuis aan de bar. Voor de senioren hebben wij kousen met clubnaam, deze zijn verkrijgbaar voor € 12,00 per paar in het clubhuis aan de bar.

Vragen

Voor vragen over de contributie, het kledingfonds of de gezinscontributie kunt u contact opnemen met de penningmeester van vv Gorecht (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Het rekeningnummer van Gorecht is: NL78RABO 0334 6153 80.


Lid worden bij vv Gorecht
Lid worden van Gorecht gaat via KNVB.NL en kan door het formulier dat verschijnt na het klikken op de aanmeldknop, COMPLEET in te vullen. Voor puppies en donateurs graag kiezen voor optie 4. Vereniging, verenigingslid:

knop Gorecht

Graag het hele formulier compleet in vullen!!!

Overschrijving naar vv Gorecht
Heeft u of uw zoon/dochter voorheen bij een andere voetbalvereniging gespeeld en is dit minder dan drie jaar geleden, dan moet er een overschrijving plaats vinden van die vereniging naar vv Gorecht. Dit gaat allemaal digitaal. Hiervoor dient u/uw zoon/uw dochter eerst af te melden bij de vorige vereniging en vervolgens aan te melden als lid bij VV Gorecht via het aanmeldingsformulier. De ledenadministratie vraagt dan via Sportlink digitale overschrijving van de vorige vereniging naar vv Gorecht aan, waarna de vorige vereniging akkoord moet geven.

Voor overschrijving voor een nieuw seizoen (per 1 juli) moet de aanmelding bij vv Gorecht dan voor 10 juni binnen zijn. De ledenadministratie zorgt dan dat voor 15 juni de overschrijving bij de KNVB wordt aangevraagd. De officiele overschrijvingsdatum bij de KNVB is 15 juni en het lidmaatschap gaat dan in per 1 juli.

Voor overschrijving tijdens het verenigingsjaar kunt u het beste eerst contact opnemen of dit mogelijk is. Voor senioren kunt u een mail sturen naar de technische commissie, voor dames naar de technische coordinatoren van de dames/meiden, voor contactgegevens zie: technische staf. Voor jeugdleden kunt u met de leeftijdscoordinator contact opnemen, zie de jeugdcommissie.

Opzeggen lidmaatschap van vv Gorecht
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging dient, schriftelijk, voor 1 juni plaats te vinden bij de ledenadministratie van vv Gorecht.

Bij opzegging gedurende het seizoen gaat de afmelding in per 30 juni, men is dan nog tot het einde van het seizoen contributie verschuldigd, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden zoals bv. ziekte, langdurige blessure of verhuizing.

Het opzeggen van het lidmaatschap kan door een mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Overschrijving van vv Gorecht naar een andere vereniging
Als je bij een andere vereniging gaat voetballen, dan moet er een overschrijving plaats vinden naar die andere vereniging. Dit gaat tegenwoordig digitaal. Eerst moet je je voor 1 juni afmelden bij vv Gorecht als lid. Daarna kun je je als lid aanmelden bij de nieuwe vereniging. De nieuwe vereniging vraagt dan via Sportlink de overschrijving aan bij de KNVB en hier krijgen wij dan vervolgens een melding van en moeten wij goedkeuring voor geven.

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop