Page 1 of 5

Inschrijvingsformulier Gorecht
 1. Dit formulier graag geheel invullen. Het formulier bestaat uit 5 pagina's, en het gaat ca. 5 minuten kosten om dit in te vullen. U heeft daarbij een IBAN-nummer nodig (voor de contributieinning), bij een senior speler een nummer van een identificatiedocument (paspoort/ID/rijbewijs), en eventueel het relatienummer van een eerdere vereniging. Velden met een * zijn verplicht.

  Algemene gegevens


 2. Eerder lid?(*)
  Invalid Input
    Was je al (eerder) lid van een voetbalvereniging (en KNVB)?
 3. Vereniging
  Invalid Input
   De laatste vereniging waar je lid was
 4. Het relatienummer staat op de spelerspas of kan opgevraagd worden bij de vorige vereniging; indien niet te achterhalen, dan leeg laten
 5. Relatienummer
  alleen cijfers en letters
    relatienummer: ABCD12E
 6. Ja, ik meld me aan als nieuw lid bij V.V. Gorecht.
 7. Aanmeld- of ingangsdatum(*)
  Invalid Input
  Graag aanpassen indien nodig.
 1. persoonlijke gegevens

  Hieronder geef je je persoonlijke gegevens op

 2. Achternaam(*)
  Alleen letters
 3. Tussenvoegsel
  Alleen letters
    (b.v. de, van de, in het, enzovoorts)
 4. Voornaam(*)
  Alleen letters
 5. Initialen(*)
  Alleen letters
    Je voorletters zoals ze op je identiteitsbewijs staan,
    gescheiden door punten.
 6. Geboortedatum(*)
  Invalid Input
 7. Geboorteplaats(*)
  Alleen letters
 8. Geslacht(*)
  Invalid Input
 9. Nationaliteit(*)
  Alleen letters
    Nationaliteit volgens paspoort/id-kaart
 10. Soort identificatie(*)
  Invalid Input
 11. Nummer id
  Invalid Input
    paspoortnummer, id-kaartnummer of
    rijbewijnummer
 1. Contact- en betaalgegevens


 2. Postcode(*)
  alleen letters en getallen
 3. Huisnummer(*)
  Alleen getallen
 4. Toevoeging
  Alleen getallen
    toevoeging op het huisnummer (De A in 26A)
 5. Straatnaam(*)
  alleen letters en getallen
 6. Woonplaats(*)
  alleen letters en getallen
 7. Email adres(*)
  ongeldig email
 8. Telefoon (*)
  050-1234567 formaat
    bv 050-1234567
 9. Mobiel(*)
  06-12345678 formaat
    bv 06-12345678
 10. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging dient, schriftelijk, vóór 1 juni plaats te vinden.

  Gorecht heeft een huishoudelijk reglement (HR) met daarin, onder andere, regels hoe we respectvol met elkaar omgaan, kijk hiervoor op: http://vvgorecht.nl/clubinformatie/reglementen/150-huishoudelijk-reglement

  Bij inzending van dit formulier gaat u akkoord met de voorwaarden van het lidmaatschap (Statuten, HR en incasso).

  Alle betalingen in verband met het lidmaatschap worden uitsluitend via automatische incasso geïnd.
 11. IBAN(*)
  Invalid Input
 12. Aantal termijnen waarin de contributie betaald wordt(*)
  Invalid Input
 1. Gegevens ouders


 2. Spelers krijgen via mail alle benodigde informatie, nieuwsbrieven, uitnodigingen, e.d. Bij jeugdspelers hebben we voor dit doel graag ook het emailadres van de beide ouders, indien afwijkend.
 3. Naam ouder 1
  Invalid Input
 4. Email ouder 1
  ongeldig email
 5. Telefoon ouder 1
  bv 06-xx of 050-xx
    bv 050-1234567
 6. Naam ouder 2
  Invalid Input
 7. Email ouder 2
  ongeldig email
 8. Telefoon ouder 2
  bv 06-xx of 050-xx
    bv 050-1234567
 1. Afsluitend


 2. Soort lidmaatschap(*)
  Invalid Input
 3. Opmerkingen:
 4. Invalid Input
 5. Als je op de knop insturen klikt ontvang je per e-mail een bevestiging. Mocht je die na een 5-tal minuten nog niet hebben, probeer het dan opnieuw. Let op of je het mailadres goed ingevuld hebt!
 6. Privacyreglement :
  De gegevens zoals opgenomen op dit inschrijfformulier worden opgenomen in de ledenadministratie van v.v. Gorecht i.v.m. met alle reguliere verenigingsactiviteiten, zoals contributie inning, informatieverstrekking aan leden, kaderwerving, enz. De v.v. Gorecht is, uit hoofde van het lidmaatschap van de vereniging van de K.N.V.B., verplicht de op dit inschrijfformulier opgenomen gegevens door te geven aan de K.N.V.B. omdat het nieuwe lid automatisch tevens lid van de K.N.V.B. wordt. Deze gegevens worden om die reden ook opgenomen in de ledenadministratie van de K.N.V.B. De K.N.V.B. kan de adresgegevens aan derden verstrekken i.v.m. reclame-, marketing- en onderzoeksdoeleinden. Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaa(t)n het nieuwe lid en/of ouders/verzorgers akkoord met de verstrekking van gegevens door v.v. Gorecht aan de K.N.V.B. en eventueel aan overige derden en met mogelijke doorlevering door de K.N.V.B. zoals boven omschreven.