Page 1 of 5

Inschrijvingsformulier Gorecht

Dit formulier graag geheel invullen. Het formulier bestaat uit 5 pagina's, en het gaat ca. 5 minuten kosten om dit in te vullen. U heeft daarbij een IBAN-nummer nodig (o.a. voor de contributie inning), bij een senior speler een nummer van een identificatiedocument (paspoort/ID/rijbewijs) en eventueel het relatienummer van een eerdere vereniging. Velden met een * zijn verplicht.

Algemene gegevens


Ja, ik meld me aan als nieuw lid bij V.V. Gorecht.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
alleen cijfers en letters

persoonlijke gegevens

Hieronder geef je je persoonlijke gegevens op

Alleen letters
Alleen letters
Alleen letters
Alleen letters
Invalid Input
Invalid Input
Alleen letters
Alleen letters
Invalid Input
Invalid Input

Contact- en betaalgegevens


alleen letters en getallen
Alleen getallen
Alleen getallen
alleen letters en getallen
alleen letters en getallen
050-1234567 formaat
06-12345678 formaat
ongeldig email
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging dient, schriftelijk, vóór 1 juni plaats te vinden.

Gorecht heeft een huishoudelijk reglement (HR) met daarin, onder andere, regels hoe we respectvol met elkaar omgaan, kijk hiervoor op: http://vvgorecht.nl/clubinformatie/reglementen/150-huishoudelijk-reglement

Bij inzending van dit formulier gaat u akkoord met de voorwaarden van het lidmaatschap (Statuten, HR en incasso).

Alle betalingen in verband met het lidmaatschap worden uitsluitend via automatische incasso geïnd.
Invalid Input
Invalid Input

Gegevens ouders


Spelers krijgen via mail alle benodigde informatie, nieuwsbrieven, uitnodigingen, e.d. Bij jeugdspelers hebben we voor dit doel graag ook het emailadres van de beide ouders, indien afwijkend.
Invalid Input
bv 06-xx of 050-xx
ongeldig email
Invalid Input
bv 06-xx of 050-xx
ongeldig email

Afsluitend


Invalid Input
Opmerkingen:
Privacyreglement :
De gegevens zoals opgenomen in dit inschrijfformulier worden opgenomen in de ledenadministratie van v.v. Gorecht i.v.m. met alle reguliere verenigingsactiviteiten, zoals contributie-inning, informatieverstrekking aan leden, kaderwerving, enz.
De v.v. Gorecht is, uit hoofde van het lidmaatschap van de vereniging van de K.N.V.B., verplicht de op dit inschrijfformulier opgenomen gegevens door te geven aan de K.N.V.B. omdat het nieuwe lid automatisch tevens lid van de K.N.V.B. wordt. Deze gegevens worden om die reden ook opgenomen in de ledenadministratie van de K.N.V.B. De K.N.V.B. kan de adresgegevens aan derden verstrekken i.v.m. reclame-, marketing- en onderzoeksdoeleinden.
U kunt voor het insturen van dit formulier, het privacyreglement van de vv Gorecht raadplegen op onze website door op deze link te klikken: vvgorecht.nl/clubinformatie/privacystatement.
Graag verzoeken wij u dit reglement door te lezen en eventuele bezwaren bij de ledenadministratie van V.V. Gorecht te melden, het adres is: ledenadmini@vvgorecht.nl.
Hetzelfde geldt voor de privacyregeling van de KNVB die u hier kunt vinden: knvb.nl/info/3043/privacy, mocht u die willen lezen voor het insturen van dit inschrijfformulier.

Door bevestiging van dit inschrijfformulier (wat u doet door hier onder op de knop INSTUREN te drukken) gaa(t)n het nieuwe lid en/of ouders/verzorgers akkoord met de verstrekking van gegevens door v.v. Gorecht aan de K.N.V.B. en eventueel aan overige derden en met mogelijke doorlevering door de K.N.V.B. zoals hierboven omschreven.
Invalid Input
Invalid Input
Als u op de knop INSTUREN klikt en u hebt JA geantwoord op de bovenstaande vraag, ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw aanmelding en wordt u lid van de vv Gorecht. Als u NEE hebt geantwoord op de bovenstaande vraag, ontvangt u die e-mail ook, maar zal de secretaris contact met u opnemen om uw aanmelding te bespreken.
Mocht u de bevestigingsmail na een 5-tal minuten nog niet hebben gekregen, probeer het dan opnieuw. Let op of het e-mailadres goed ingevuld is!